Pressmeddelande -

Kommunen bjuder in till dialog med näringslivet

Med start den 2 april bjuder Alingsås kommun in representanter för näringslivet till en öppen dialog om hur kommun, företag och organisationer tillsammans kan samverka för att på bästa sätt utveckla näringslivet i Alingsås.

Alingsås kommun ser näringslivsfrågorna som ett viktigt utvecklingsområde där kommunen kan bli betydligt bättre och vassare. Arbete pågår nu med att stärka upp området kring dessa frågor i kommunens egen organisation för att ge nya möjligheter till en mer direkt dialog. Målet är att öka öppenheten och den kommunala servicen mot näringslivet.

   - Vi har redan startat upp ett riktat utvecklingsarbete kring bemötande och service inom de verksamheter som främst möter näringslivet. Utöver detta vill vi öppna upp kontaktvägarna och ge företagarna möjlighet till en närmare dialog med både tjänstemän och politiker, säger Daniel Filipsson, kommunalråd.

Flera dialogmöten har skett under vintern och för att nu ta tillvara på de synpunkter och idéer som varje enskild organisation och även företagare har bjuder kommunen in till enskilda möten.

   - Kommunen är nu ganska klar över vårt eget uppdrag och hur vi vill utveckla vår egen organisation. Den informationen kommer vi att delge under träffarna men vi vill framförallt lyssna in synpunkter och förslag kring hur det gemensamma ansvaret och arbetet ska bedrivas, säger Susanne Öström, kommundirektör.

   - Vi kommer att presentera ett konkret förslag kring hur vi organiserar kommunen i näringslivsfrågorna och hur samverksansformerna med näringslivet ser ut efter att vi haft dialogkvällarna, avslutar Daniel Filipsson.

 

Fakta om träffarna

Totalt blir det sju enskilda träffar med Företagarna Alingsås, Svensk Handel Alingsås, Näringslivskommittén, Anna Dorothea, Marknadsföreningen i Alingsås (MiA), Bjärkeföretagens förening och Fastighetsägarna i Alingsås. Träffarna är planerade till 2-3 april under kvällstid.

Därutöver kommer också en öppen dialogkväll för företagare arrangeras för de som inte är anslutna till något nätverk eller organisation.

Från kommunens sida kommer Susanne Öström, kommundirektör, Daniel Filipsson, kommunalråd och Tore Hult, oppositionsråd att medverka.

 

Kontakt

Daniel Filipsson, kommunalråd

tfn: 0322-616122

mail: daniel.filipsson@alingsas.se

Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Alingsås


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning.