Skip to main content

​Kommunen hjälper till att finansiera multiarena i Stora Mellby

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 15:39 CEST

Illustration på hur det kommer att se ut på sommaren. Illustration: Carina Källvik.

Stora Mellby sportklubb har beviljats sammanlagt 2,2 miljoner i bidrag från Alingsås kommun för att finansiera Mötesplats Stora Mellby - en multiarena. Kommunen är sammanlagt en av fyra finansiärer som bidrar till projektet.

Projektet består av att de på platsen där det i dag står en äldre hockeyrink ska anlägga en konstgräsplan samt bygga tak över planen. Tanken är genom att bygga en sarg och spola på konstgräset använda ytan som hockeyplan när vädret är det rätta. Sammantaget får man en så kallad multiarena där man kan utöva allehanda sporter och även andra mera kulturella aktiviteter. Man planerar att arbetet kan påbörjas tidigt i mars 2020 och stå färdigt till sommaren samma år. Genom anläggningens placering kommer det uppstå synergieffekter. Bengt Mökander, som är ledamot i arenagruppen i Stora Mellby SK utvecklar resonemanget.

- Nu får vi skolan, idrottsplatsen och kyrkan i samma område som den här nya arenan vilket vi tror blir väldigt bra, inte minst för föreningslivet. Därför ser vi detta som ett väldigt betydelsefullt landsbygdsprojekt för bygden.

Sammanlagt består Alingsås kommuns bidrag av 2,2 miljoner av den totala investeringskostnaden på cirka 6,2 miljoner för etapp 1. På sikt vill man i etapp 2 även bygga förråd, avbytarbås, lekyta, kiosk, och en offentlig toalett.

- Det här är ett initiativ av driftiga personer som visar att det är möjligt att få till anläggningar av det här slaget genom hårt arbete och naturligtvis många ideella timmar. Detta är ett exempel på en levande landsbygd när den är som bäst då den lyfter både förening och bygd, säger Daniel Filipsson, kommunalråd (M) i Alingsås kommun.

Ett krav från kommunens sida innan bidraget betalas ut är att projektet måste ha fullständig finansiering. Det ska Stora Mellby SK få genom att de söker medel från Leader Göteborgs Insjörike, Lions i Bjärke och Sparbanksstiftelsen Alingsås. Tre av fyra finansiärer är i dagsläget klara medan man måste vänta på Leader då de har som krav att det måste finnas ett påbörjat bygglovsärende innan de kan bevilja ansökan. Statusen just nu är att de sökt bygglov men att de väntar på att handläggningen skall påbörjas.

Redan i april 2018 beviljades Stora Mellby SK 1,5 miljoner för projektet men på grund av en detaljplaneändring, som nu är gjord, försenades projektet. Det och en kostnadsrevidering gjorde att man sökte ytterligare 700 tusen, som nu alltså beviljats.


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.