Pressmeddelande -

Miljöskyddskontoret kontrollerar farliga ämnen i varor i Alingsås kommun

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Alingsås kommuns miljöskyddskontor kommer därför att under våren kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Alingsås kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med cirka 60 andra kommuner. Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor samt informationen om dem i sina lokala butiker.

- Alla som säljer varor ska kunna ge information till sina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen. Vi vet att detta är viktigt för konsumenterna och för miljön och därför kommer vi att besöka ett antal företag i Alingsås och se om de känner till reglerna, säger Maria Jacobsson, miljöskyddschef i Alingsås kommun.

Under inspektionerna kommer miljöskyddskontoret kontrollera följande:

  • Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas.
  • Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt.
  • Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen.

Dessutom kommer kemiskt innehåll i ett antal varor att analyseras på laboratorium.

Miljöskyddskontoret kommer att kontakta de butiker som är aktuella för en inspektion för bokning av tillsynsbesök. I vissa fall kommer miljöskyddskontoret gå ut och samla in varor för analys och/eller fotografera varor och då kommer miljöskyddskontoret att presentera sig innan. Besök för uppföljning av analyserade varor och fotograferade varor kommer att bokas. 

Mer information om regler för farliga ämnen och biocidbehandlade varor, leverantörer och företags skyldigheter finns på www.alingsas.se samt hos Kemikalieinspektionen, www.kemi.se. 

Kontaktperson:

Maria Jacobsson, Miljöskyddschef
Telefon: 0322-61 72 43
Miljöskyddskontoret, Alingsås kommun

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • bygga - bo - miljö

Regioner

  • Alingsås


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning.