Pressmeddelande -

Ny service för småbarnsföräldrar

Nu kan alla som bor i Alingsås kommun ansöka om förskoleplats och skolskjuts direkt via webben. Det i och med att kommunen lanserar flera nya e-tjänster.

Alingsås kommun är jämfört med många andra kommuner långt fram när det gäller att erbjuda kommuninvånarna e-tjänster, det vill säga möjlighet att uträtta olika ärenden på elektronisk väg. Redan idag finns runt 40 e-tjänster och till de senaste hör bland annat ansökan om förskoleklass, skolskjuts och vårdnadsbidrag samt uppsägning av vårdnadsbidrag.

   – Det känns bra att kunna erbjuda de här nya e-tjänsterna, det är en service som förenklar för Alingsåsarna, konstaterar Göran Westerlund som är IT-chef i Alingsås kommun.

Målsättningen är att alla som vill på sikt ska kunna sköta den största delen av sina ärenden med Alingsås kommun via webben, när som helst under dygnet. Det är både en fråga om bättre tillgänglighet och service samtidigt som kommunens administration blir effektivare och kostnaderna för handläggningen minskar.

   – Dessutom så kan de som använder sig av våra e-tjänster följa sitt ärende via datorn, surfplattan eller mobiltelefonen, berättar Göran Westerlund.

För att kunna utföra e-tjänsterna krävs att man identifierar sig med e-legitimation, vilket gör att kommunen automatiskt får rätt uppgifter.

De e-tjänster som nu lanseras:

  • Ansökan om förskoleklass.
  • Ansökan om skolskjuts.
  • Ansökan om vårdnadsbidrag.
  • Uppsägning av vårdnadsbidrag.
  • Färdtjänst för dig som är över 80 år.

http://www.alingsas.se/etjanster finns en förteckning över samtliga e-tjänster som Alingsås kommun erbjuder.

Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Alingsås

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.