Pressmeddelande -

Pressvisning av ”Limp Wrist”

Välkomna på pressvisning torsdagen den 29 mars kl. 11 av Conny Carlssons ”Limp Wrist”, i närvaro av konstnären själv. Utställningen ”Limp Wrist” är producerad speciellt för Alingsås Konsthall.

Tid: kl. 11
Plats: torsdagen den 29 mars

”One common result of limp wristing is a failure to eject, as the slide will be moving too slowly at the point where the ejector is activated[…]”

Slapp handled
I sin utställning på Alingsås konsthall utforskar konstnären Conny Karlsson begreppet ”Limp Wrist”, dvs ”slapp handled”. Inom vapenhanteringen indikerar uttrycket Limp Wrist en oförmåga att korrekt hantera ett vapen – pga. bristande styrka och självförtroende, och i ett vardagligt tal definierar samma begrepp en homosexuell man. Utställningen synliggör en underliggande och normgivande lingvistisk och bildspråklig tradition, ifrågasätter denna och introducerar samtidigt andra perspektiv. Med hjälp av text, fotografi, dokument och film exponeras begreppets olika betydelser och relation till identitetsskapande processer ofta med en definierande negativ funktion.

Internationellt verksam
Conny Karlsson delar sin tid mellan New York och Stockholm. Han tog sin MFA i Fri Konst från Konsthögskolan Valand, 2003 och har bl a visats på Kunsthall Nikolaj Köpenhamn, Galleri September, the 5th Berlin Biennale båda i Berlin och Tallin Konsthall. Nyligen ställde han ut på Galleri 54 (solo) och CFF – Centrum för Film och Fotografi. Han har också deltagit i utställningar på Moderna Museet Stockholm, Bildmuséet Umeå och Kalmar Konstmuseum. och har tilldelats åtskilliga stipendier och ateljévistelser. För närvarande har han ett tvåårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.
För mer info: www.connykarlsson.se

Limp Wrist invigs för allmänheten lördagen den 31 mars kl 13 av utställningsintendent Medeia Sogor Ekner, i närvaro av konstnären. Utställningen pågår 31 mars-28 apr 2012.

Program
Allmäna visningar: tisdagar kl 12, torsdagar kl 17.30
Specialvisningar: lördagar kl 13
Skolprogram: specialutbud för högstadiet och gymnasiet

Fri entré till utställningen.

 

 

För mer information kontakta:
Medeia Sogor Ekner, utställningsintendent
Tel. 0322-61 66 09

Ämnen

  • Offentlig sektor

Taggar

  • alingsås kulturhus
  • alingsås konsthall

Regioner

  • Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Alingsås. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.