Pressmeddelande -

Så arbetar Alingsås med företagsklimatet

Samarbete med Svenskt näringsliv, tillsammans med flera andra konkreta åtgärder. Det är delar av satsningen för att lyfta Alingsås kommun från den fortsatt låga poängen i Svenskt näringslivs ranking.
- Vi kan tyvärr inte räkna med att se effekt av det riktigt än, säger näringslivschef Peter Grönberg.

Alingsås kommun fortsätter att ligga på en låg nivå vad gäller sammanfattande omdöme i Svenskt näringslivs enkätundersökning, som går ut till svenska företagare.

I år hamnar Alingsås totalsiffra på 2,5 poängenheter - att jämföra med förra årets mätning på 2,8.
- Det pågår just nu flera konkreta åtgärder för att kommunikationen och samarbetet mellan kommun och företagare ska upplevas bättre, säger näringslivschef Peter grönberg och tar några exempel.

  • Samarbete med Svenskt näringsliv, där ett tredje möte äger rum i juni. Företagare kommer att bjudas in till workshop. 
  • Utbildningen Förenkla helt enkelt som arrangeras av Sveriges kommuner- och landsting för tjänstemän och politiker. Där fokus har varit på att få en större förståelse för företagarens vardag, och verktyg för att bättre kunna hjälpa, stötta och ge råd.
  • Interna processer för att förbättra processerna kring till exempel bygglov, tillstånd och tillsyn.

Även om några av dem tycks ha gett utslag i Sveriges- kommuner och landstings egen undersökning kring företagsklimatet, där Alingsås lyfte något, är Peter Grönberg inte förvånad över att Svenskt näringslivs undersökning inte går åt samma håll.
- Dels har ju många av de som har svarat inte varit i kontakt med kommunen under det senaste året, och dels har vi haft en tid där jag tror många företagare fått en bild av kommunens verksamheter som säkert också färgar av sig lite. För oss är det nu viktigt att återvinna förtroendet på alla plan för att uppfattas fullt ut som en samarbetspartner och inte en motpart, konstaterar Peter.

Han vill samtidigt framhålla att Alingsås har väldigt goda förutsättningar att lyckas.
- Det är viktigt att framhålla att många alingsåsföretag går bra, det finns en stor variation på företag och vi har många egenföretagare. Det i kombinationen med vårt geografiska läge och att vi får samma eller bättre än riksgenomsnitttet i undersökningen när det gäller företagarnas syn på logistik, IT och tele och efterfrågan på kompetens gör att förutsättningarna för ett bra företagsklimat är goda. Nu gäller det att vi arbetar aktivt med våra processer för att bidra till ett bättre näringslivsklimat, avslutar Peter.

Kontaktpersoner
Peter Grönberg, Näringslivschef
peter.gronberg@alingsas.se
0322- 61 60 63

Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning.