Pressmeddelande -

Snart släpps sommarjobben i Alingsås kommun

Den 1 mars börjar Alingsås kommun erbjuda feriejobb till ungdomar i Alingsås kommun. Målsättningen är att få ihop 400 feriejobb.

Feriejobben är en fin möjlighet för Alingsås kommunala verksamheter att få extra hjälp under sommaren. Men framförallt ger det ungdomarna möjlighet att få kontakt med arbetslivet, prova ett yrkesområde och göra en värdefull insats.

   – Vi erbjuder ungdomarna feriejobb inom en mängd spännande och betydelsefulla yrken i Alingsås kommuns organisation. Även flera av Alingsås föreningar och ideella organisationer har tittat på sin verksamhet och hört av sig till oss för att få hjälp i sommar, säger Christina Karlsson, chef på arbetsmarknadsenheten.

Via alingsas.se/feriejobb kan både arbetsgivare och ungdomarna enkelt anmäla sitt intresse.

Ungdomarna anställs av arbetsmarknadsenheten och kommunen betalar lönen.

Lottningen av vilka ungdomar som blir tilldelade sommarjobb sker under april månad och utförs av kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson.

   – Sommarjobben är en viktig och i många fall avgörande faktor för många ungdomar att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Det som ligger till grund för det utökade antalet feriejobb i Alingsås är vår politiska viljeinriktning i budgeten, med målet om utökad sysselsättning. Det har gjort att vi tillfört mer resurser i år för att öka antalet kommunala sommarjobb, säger Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande.

Fakta:

  • Ungdomar födda 1996, 1997 och 1998, det vill säga de som går ut årskurs nio eller studerar första och andra året på gymnasiet, erbjuds feriejobb i Alingsås kommun.
  • Varje ungdom erbjuds 60 timmars feriejobb under tre veckors tid.
  • Ungdomarna anställs av Arbetsmarknadsenheten som betalar deras löner.

Kontakt:
Christina Karlsson, chef på arbetsmarknadsenheten, tfn: 0322-61 71 75, 076-720 25 55.
Sanna Johansson, tfn: 0734-154906.
Lars Oscarsson, tfn: 0734 - 26 96 87.
Linda Gustrin, tfn: 0734-26 98 33.


Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Alingsås

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.