Pressmeddelande -

Ungdomsfullmäktige i Alingsås sammanträder

Tid: Fredagen den 23 mars 2011, kl 10.00 -13.00 (beslutsdel start kl 13.00)
Plats: First Hotel Grand, Alingsås

Fakta om Ungdomsfullmäktige:
- Ungdomsfullmäktige består av ungdomar och har som uppgift att göra det möjligt för unga att påverka.
- Ungdomsfullmäktige är en länk mellan politiker och dig som är ung. 
- Ungdomsfullmäktige har varje år 200 000 kr att fördela på de beslut som tas.
- Ungdomsfullmäktige hålls två gånger om året, och startade i november 2011.

Dagordning
Upprop
Val av justerare och tid för justering av protokoll

1. Musikfestivaler, ärende från UF den 25 november 2011.
2. Caféverksamhet, ärende från UF den 25 november 2011.
3. Skatepark/actionpark, ärende från UF den 25 november 2011.
4. Simhallen, upprustning, ärende från UF den 25 november 2011.
5. Förslag om disco.
6. Förslag om dansarrangemang.
7. Förslag om teatergrupp.
8. Förslag om Lisebergsresa.
9. Förslag om förbättringar för Sollebrunns fritidsgård.
10. Förslag om gång- och cykelväg Sollebrunn-Magra.
11. Förslag om upprustning av Playa Mjörn.
12. Förslag om hundgård, Ingared.
13. Förslag om en crossturnering.
14. Förslag om en RC biltävling.
15. Förslag om en FIFA-turnering för 10-18 åringar.
16. Förslag om utökad klassbollsturnering.
17. Förslag om paintballturnering.
18. Förslag om fotbollsplan/lekplatsen på Stockslycke.
19. Förslag om skatehall.
20. Förslag om beachandboll/beachvolleyboll.
21. Förslag om basket och streetbasketplan.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Alingsås


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Relaterat material