Pressmeddelande -

Unikt projekt ska få upp läslusten bland unga

I ett helt nytt och Sverigeunikt projekt satsar Alingsås kommun extra på de ungas läsning och läsförståelse. Tanken är att man genom allt från deckarvandringar och webbapplikationer till skrivarskolor ska väcka ökad lust hos de unga för berättandet.

Susanne MacFie och Roland MacFie är initiativtagare till projektetkonceptet vilket har sin upprinnelse i författarskapet, de unika barndeckarvandringarna i Alingsås och ett stort engagemang för de här frågorna. Pilotprojektet har möjliggjorts av Sparbanksstiftelsen Alingsås, som är huvudfinansiär.

I höst drar det nya pilotprojektet - Lust att läsa - igång bland unga i Alingsås kommun. Målgruppen är elever från förskolan upp till och med nian, runt 1 170 barn och elever deltar. Pilotprojektet löper under läsåret 2014/2015 och ska sedan utvärderas.

    – Detta är ett unikt och viktigt projekt. Läsförståelsen ligger till grund för många olika områden inom skolans värld och på det här sättet hoppas vi att de unga ska få en ökad lust för att skriva och läsa, berättar Cecilia Knutsson som är chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun.

Enormt engagemang

Skolorna har kunnat anmäla intresse till pilotprojektet och det har varit ett enormt engagemang från pedagoger och rektorer.

    – Det har varit ett mycket större intresse än vad vi någonsin kunde tro, säger Cecilia Knutsson.

Därför har avgränsningar fått göras med vilka som får vara med i projektet. Pilotprojektet kommer att vända sig till förskolan i Västra Bodarna, skolår tre och skolår fem i hela kommunen, samt hela F-6 i Bjärke, det vill säga Sollebrunns skola, Stora Mellby och Magra, samt en elevgrupp på Nolhagaskolan.

Författarsamarbete, appar och deckarvandringar

Det unika i projektet är bland annat hur man arbetar med just skrivandet och läsandet. Särskilt pedagogiskt material har tagits fram och deckarvandringar, webbapplikationer, skrivarskolor och böcker som utspelar sig i Alingsås är några av verktygen man kommer att använda sig av.

Ett annat är samarbetet med den kända barn- och ungdomsboksförfattaren Susanne MacFie och illustratören Roland MacFie från Alingsås. Det är inte bara parets böcker som kommer att användas under projektet utan även deras personliga närvaro och kunskaper ska bidra till att inspirera eleverna och pedagogerna. Susanne, som har gjort många hundra klassrumsbesök de senaste åren runtom i Sverige kommer bland annat att ha skrivarskolor med eleverna.

    – Jag brinner för det här, det är jätteviktigt att inspirera barn till att tycka att det är roligt att skriva och läsa. Läser de mycket böcker ökar ordförrådet, läsförståelsen och läskonditionen, det kommer de att ha nytta av hela livet. Vi vill också få dem att förstå varför det här är viktigt. Kärnan i projekt är att förena nytta med nöje genom olika aktiviteter, det ska vara lustfyllt att läsa och roligt med böcker, säger Susanne MacFie.

"En kommun med framåtanda"

Det finns flera anledningar till att den kända författaren - som bland annat skrivit deckarna om Moa och Måns och Hemliga Klubben - valt att samarbeta med kommunen i pilotprojektet; dels att det i Alingsås finns en framåtanda och en vilja att förbättra, dels att flera av hennes bokserier utspelar sig just i hemstaden Alingsås.

    – Med Lust att läsa ligger kommunen i framkant. Det känns bra att bo i en kommun där man inser vikten av läsandet. Det pedagogiska material vi nu tar fram speciellt för projektet bygger på Alingsåsmiljöer och följer läroplanen och det sätt som skolan i Alingsås redan jobbar på med bland annat lässtrategier. Tanken är att detta ska komma in som en naturlig del i undervisningen men också vara kopplat till det lokala, berättar Susanne MacFie.

"Läsandet - en samhällsfråga"

Under projektets gång hoppas Alingsås kommun även att man ska kunna koppla andra intressenter till projektet. Föräldrarna till de barn som deltar ska engageras genom möten med de inblandade.

    – Det här är en samhällsfråga och det krävs att flera aktörer jobbar ihop på nya sätt. Det finns så många som har ett stort engagemang kring dessa frågor och de krafterna vill vi gärna använda oss av i den mån det är möjligt. Det är naturligtvis även viktigt att vårdnadshavarna förstår hur betydelsefulla de är för de ungas läsande, förklarar Cecilia Knutsson.

    – Vi tror mycket på det här pilotprojektet och hoppas att vi ska kunna bygga upp något som på sikt kan användas mer permanent i hela kommunen, säger Cecilia Knutsson.


Kontakt:
Cecilia Knutsson, förvaltningschef, cecilia.knutsson@alingsas.se, tfn: 0322- 61 64 22, 070-205 25 83.
Susanne MacFie, författare, susanne.macfie@memoforlag.se, tfn: 0322-67 22 10 och 070-669 08 86.


Ämnen

  • Litteratur

Kategorier

  • lust att läsa

Regioner

  • Alingsås

OM ALINGSÅS

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, återvinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.