Pressmeddelande -

Utbildningsnämnden tar nästa steg i digitaliseringen

I Alingsås kommun står digitalisering högt upp på agendan. Från och med i höst kommer elever och studerande på Alströmergymnasiet och Campus Alingsås att kunna genomföra sina prov och kunskapsutvärderingar i ett digitalt verktyg.

Det är utbildningsnämnden som har beslutat om en digital agenda för att påskynda skolverksamheternas fortsatta digitalisering och för att nå Skolverkets nationella digitaliseringsstrategi.

– Nämnden och förvaltningen tar digitaliseringen på stort allvar, vi ska vara i framkant och visa vägen och det gör vi genom att digitalisera våra skolverksamheter. Hela samhällsapparaten pratar om digitalisering, det gäller att hänga med när tåget lämnar perrongen, menar utbildningsnämndens ordförande Kent Perciwall (KD).

Förvaltningschef Anneli Schwartz är nöjd med att kunna ta ytterligare ett steg mot digitalisering och säger:

– Vikten av att utbildningssektorn kan möta och utveckla både elevers och pedagogers digitala kompetens kräver system som går i takt med tiden. Genom att införa ett digitalt examinationssystem möter vi olika sätt att mäta kunskap, förståelse och ger en möjlighet att anonymisera elevernas identitet vid provtillfället.

Förutom att digitalisera examinationsdelen syftar systemet även till att öka likvärdigheten och rättssäkerheten i bedömningen av elevernas kunskaper. Systemet ska också bidra till att effektivisera pedagogens rättningsmoment och därmed minska pedagogens administrativa belastning och snabba på återkoppling till eleven. En utvärdering och följeforskning av hur systemet används och dess effekter kommer att genomföras.

Efter att genomfört en direktupphandling har utbildningsförvaltningen skrivit ett ettårigt avtal med Dugga AB som tillhandahåller det digitala examinationssystemet. Totalt kommer ca 200 lärare att utbildas i systemet.

Kontakt:

Kent Perciwall (KD), ordförande i utbildningsnämnden 0702-85 53 50

Anneli Schwartz, förvaltningschef 0322-61 65 05

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänt för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik och återvinning. Alingsås anses vara en av de mest framstående kommunerna i Sverige inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.