Skip to main content

Utmärkelse till Alströmergymnasiet för hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2019 10:01 CEST

Alströmergymnasiets elever kommer framöver att involveras ännu mer i skolans miljöarbete. Det står klart efter att gymnasieskolan än en gång tilldelats en utmärkelse för sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

Alströmergymnasiet jobbar sedan länge aktivt med hållbarhetsfrågor och har bland annat tilldelats certifikatet Skola för hållbar utveckling. Det är Skolverket som står bakom utmärkelsen och nu har gymnasieskolan fått sitt certifikat förnyat för de kommande tre åren.

—För oss är det viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågor i verksamheten – det handlar om vilken värld vi vill att våra elever ska växa upp i. Därför är det viktigt att väva in detta i utbildningen för att ge eleverna de verktyg och den medvetenhet de behöver för att kunna möta och påverka en föränderlig värld säger Anneli Schwartz som är förvaltningschef för kultur- och utbildningsförvaltningen i Alingsås kommun.

Hållbarhetsarbetet på skolan består av flera olika delar, med allt från inspirerande personalutbildningar och gympapass under arbetstid till att erbjuda alla nya elever på skolan gedigna hälsosamtal med elevhälsan. Skolan arbetar även aktivt med att integrera miljö-, sociala- och ekonomiska frågor i undervisningen. En ny del av hållbarhetsarbetet är att elevrepresentanter framöver ska ingå i skolans miljögrupp, där skolpersonal sedan tidigare samarbetar.

—Vi vet många elever är engagerade i den här typen av frågor och de får på det här sätteti högre grad vara med och påverka inriktningen för vårt miljöarbete. Vårt viktigaste uppdrag är trots allt att involvera och engagera eleverna. Jag vet att ungdomarna kommer att kunna bidra med värdefull kunskap och det är viktigt att försöka viktigt att visa på möjligheterna - vad vi kan göra för att få ett hållbarare samhälle, konstaterar naturkunskapsläraren Lilian Tenfält.

Kontakt:

Anneli Schwartz, chef för kultur- och utbildningsförvaltningen Alingsås kommun, anneli.schwartz@alingsas.se, 0322-61 65 05.

Lilian Tenfält, matematik- och naturkunskapslärare vid Alströmergymnasiet samt engagerad i skolans miljögrupp, lilian.tenfalt@alingsas.se, 0322-61 65 00.

Eric Jansson, naturkunskap- och geografilärare vid Alströmergymnasiet samt engagerad i skolans miljögrupp, eric.jansson@alingsas.se, 0322-61 65 00.

Från Skolverkets hemsida: En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

Undervisning i hållbar utveckling karakteriseras enligt Skolverket av:

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • mångfald av pedagogiska metoder
  • delaktighet och inflytande från eleverna

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/utmarkelsen-skola-for-hallbar-utveckling


Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 40 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under kraftig tillväxt. Ändå finns en geniun prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär och prisats för sina innergårdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen. Staden är känd som "Kaféstaden" och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med sin egen prägel. Sedan 1999 har Alingsås också etablerat sig som "Ljusstaden". Ca 80 000 personer besöker Lights in Alingsås under oktober varje år, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alingsås är också välkänd för sina satsningar inom hållbar stadsbyggnad och återvinning. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.