Pressmeddelande -

Vem får Alingsås kommuns miljöpris?

På kommunfullmäktiges möte den 24 april delas 2012 års miljöpris ut. Priset delas årligen ut till en person, organisation eller verksamhet som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till en hållbar utveckling i Alingsås. Priset består av ett konstverk. Alla kommuninvånare har under hösten 2012 haft möjlighet att nominera kandidater till priset. 

Tidigare pristagare är:

  • 2011 Alingsås Golfklubb
  • 2010 Taxi Alingsås
  • 2009 Hans Eek, Passivhuscentrum
  • 2008 Bjärke vindkraft (Gendalen)
  • 2007 Montessoriskolan Globen
  • 2006 Alingsåshem och Linnéskolan


Tid: 24 april, kl. 18.45 i samband med kommunfullmäktiges sammanträde

Plats: 
First Hotel Grand i Alingsås 

Välkomna!

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • miljö

Regioner

  • Alingsås

Alingsås, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninvånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar på staden. Genom åren har den behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.Staden är känd som "Kaféstaden" på grund av att dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Ca 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.