Pressmeddelande -

8 av 10 bröstcancerpatienter i Västra Götaland får inte sin operation i tid

Väntan på bröstcanceroperation i Sverige är längst i Västra Götaland, 8 av 10 får inte sin operation i tid. Motsvarande siffra för riket är att 6 av 10 inte får sin operation i tid. Det nationella riktmärket är 28 dagar. Mediantiden för Västra Götaland är 42 dagar, för hela Sverige är den 34 dagar. Kortast väntetid uppvisar Kronoberg med 18 dagar.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige för kvinnor; varje dag får 25 kvinnor diagnosen och årligen drabbas 9 000 personer. Enligt Nationellt kvalitetsregister får en patient i Västra Götaland vänta 42 dagar (mediantid) på att få sin bröstoperation efter välgrundad misstanke om cancer, 80 procent av patienterna behandlas inom 59 dagar. Kortast tid till operation hade Kronoberg, som med en mediantid på 18 dagar med råge klarar det nationella riktmärket.

-Ju tidigare man sätter in behandling desto större är möjligheten för en lyckad behandling samtidigt som oron och lidandet minskar för patienter och närstående. Därför är det allvarligt när sjukvården inte når upp till de medicinska riktlinjerna, säger Kent Andersson, en av grundarna till Alivia Cancervårdsförsäkring.

I en undersökning som gjorts av Yougov på uppdrag av Alivia är 77 procent oroliga för att drabbas av cancer medan 50 procent inte tror att vården kommer att leva upp till förväntningarna.

Väntan på bröstcanceroperation, mediantid antal dagar 2018:

Västra Götaland 42

Östergötland 35

Jönköping 35

Uppsala 34

Stockholm 34

Skåne 33

Västmanland 33

Västerbotten 32

Dalarna 30

Kalmar 29

Södermanland 28

Blekinge 28

Örebro 28

Halland 27

Gävleborg 27

Jämtland 26

Värmland 24

Gotland 20

Norrbotten 20

Kronoberg 18

Riket 34

Källor: Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, statistik för 2018.

Undersökningen av Yougov gjordes 2019 på uppdrag av Alivia.

Ämnen

  • Sjukdomar

Om Alivia Nordic AB

Alivia lanserar en helt ny försäkring i Sverige, en cancersjukvårdsförsäkring. Försäkringen ger rätt till vård och stöd vid en cancerdiagnos. Vår vision är att alla ska ges möjlighet att få tillgång till den bästa kunskapen som finns inom cancervård och på detta sätt öka möjligheterna till ett långt liv med bra kvalitet. Du kan läsa mer om företaget på alivia.se.

Presskontakt

Kent Andersson

Presskontakt VD - Grundare Alivia +46 (0)73 280 1868