Gå direkt till innehåll
Var fjärde boende i bostadsrätt riskerar 40% höjda månadsavgifter. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Var fjärde boende i bostadsrätt riskerar 40% höjda månadsavgifter. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Pressmeddelande -

Var fjärde boende i bostadsrätt riskerar 40% höjda månadsavgifter

PRESS RELEASE: Var fjärde boende i bostadsrätt riskerar 40% höjda månadsavgifter

Enligt en nationell studie baserat på 5196 bostadsrättsföreningar riskerar 25% av alla bostadsrättsföreningar kraftigt höjda månadsavgifter på grund av hög belåningsgrad och låg avgiftsnivå. 25% av alla bostadsrättsföreningar hardäremot hög motståndskraft mot kommande räntehöjningar.

Studien utgår från nyckeltalet räntekänslighet som beskriver föreningens motståndskraft mot framtida ränteökningar, allt annat lika.Exempel: 5% räntekänslighet innebär att om räntan går upp 1 procentenhet behöver föreningen öka månadsavgiften med 5% för att täcka de högre räntekostnaderna. Medianvärdet i studien är 9,2%. En kombination av hög belåning och en låg avgiftsnivå ger högräntekänslighet.

- Det är stor skillnad mellan föreningar. Ca 25% av föreningar är förhållandevis opåverkade av räntehöjningar medan ca 25%riskerar en mycket kraftig påverkan. Det motsvarar ca 250 000 faktiska hushåll i Sverige. Om man utgår från att 70% av allaboende dessutom har rörliga bolån är det många hushåll som kan få det riktigt tufft, säger Hampus Dahlstedt på allabrf.se.

För att kunna ta reda på räntekänsligheten i en bostadsrättsförening behöver man känna till föreningens totala skulder och totalaårsavgifter. Genom att multiplicera totala skulder med en procentenhet, och därefter dividera med totala årsavgifter ser man hur mycket föreningen behöver höja årsavgiften om räntekostnaderna stiger med 1 procentenhet. I studien kategoriserar vi bostadsrättsföreningar i tre grupper:


Det finns två grupper av bostadsrättsföreningar som ofta har hög räntekänslighet. Dels nyproducerade bostadsrättsföreningar medstora skulder, dels föreningar som har en för låg avgiftsnivå.

- Kanske förvånande, men även små bostadsrättsföreningar med små lån, kan ha hög räntekänslighet på grund av attavgifterna är för låga. Många gånger ligger dessa mindre lån även på 100% rörligt vilket gör att månadsavgiften behöver höjas betydligt snabbare, säger Fredrik Johansson på allabrf.se.

  50% av alla bostadsrättsföreningar har en räntekänslighet på mellan 5% och 15%. För dessa föreningar krävs det djupare analys av kompletterande ekonomiska nyckeltal och underhållsbehov för att förstå hur hög motståndskraft den individuella föreningen har mot framtida räntehöjningar.

  - Att man får högre räntekostnader, betyder inte automatiskt att man behöver höja avgifterna. Förutom att förhandla omlånevillkoren, har de flesta föreningar en besparingspotential på ca 20-30% inom drift och förvaltning. Man kan även titta på att öka hyresintäkter som ofta har släpat efter, säger Fredrik Johansson, allabrf.se.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier


  Allabrf grundades 2015 och har snabbt vuxit till Sveriges ledande digitala plattform för bostadsrättsföreningar och boende i bostadsrätt, med mer än 150 000 unika användare varje månad. Företaget utvecklar digitala och innovativa tjänster för bostadsrättsföreningar, konsumenter och företag. Bolaget ägs privat av dess anställda och några av Sveriges främsta entreprenörer och investerare.

  Besök www.allabrf.se för mer information.

  Kontakter

  Hampus Dahlstedt

  Hampus Dahlstedt

  Presskontakt 0703222145

  allabrf.se - Sveriges ledande plattform för bostadsrättsföreningar och boende i bostadsrätt

  allabrf.se har snabbt vuxit till Sveriges största digital plattform för bostadsrättsföreningar och boende i bostadsrätt. Grunden i plattformen är en helt unik databas med information om Sveriges ca 26 000 bostadsrättsföreningar. Databasen innehåller bland annat information om föreningens ekonomi, fastigheter, lägenheter, försäljningar och styrelse.

  Läs mer på allabrf.se