Pressmeddelande -

AllTele fortsätter konsolideringen av den svenska telekommarknaden och förvärvar Ventelo

· AllTele förvärvar Ventelo med c:a 300 MSEK i omsättning
· AllTeles tidigare omsättningsmål från 2012 om 650 MSEK överträffas och omsättningen beräknas nu överstiga 800 MSEK redan vid utgången av 2011
· AllTeles företagsaffär utgör efter förvärvet drygt 50 procent av omsättningen
· Förvärvet innebär direkta skalfördelar vilket borgar för ökad lönsamhet

AllTele har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Ventelo Sverige AB. AllTele fortsätter med förvärvet arbetet som ledande aktör i konsolideringen av den svenska telekommarknaden och befäster samtidigt sin position som största oberoende helhetsleverantören av telefoni- och internettjänster till företags- och privatkundsmarknaden.

Köpeskillingen utges genom emission av 1.500.000 aktier i AllTele samt en säljarrevers om nominellt 40 MSEK som i samband med tillträdet kommer att kvittas till konvertibla skuldebrev i AllTele till samma belopp. De konvertibla skuldebreven har en löptid på två år och ger säljarna rätt att teckna 1.000.000 aktier till en konverteringskurs på 40 kronor, vilket efter full konvertering ger säljarna totalt 2.500.000 aktier i AllTele. Förvärvet är villkorat av att beslut fattas på extra bolagsstämma om emission av aktierna samt de konvertibla skuldebreven. Extra bolagsstämma är planerad till den 30 augusti 2011 varvid tillträde beräknas kunna ske den 31 augusti 2011.

Förvärvet innebär ytterligare skalfördelar för AllTele vilket borgar för ökad lönsamhet. Vidare stärker AllTele sin position på marknaden som helhetsleverantör genom ytterligare 23.500 företagskunder samt en markant ökad marknadsandel inom offentlig sektor. Sammantaget omfattar förvärvet av Ventelo c:a 100.000 slutanvändare.

Integrationsarbetet bedöms ta sex till nio månader och potential finns att utvinna betydande synergieffekter. Samverkan i produktions-, leverans-, CRM- och IT-system innebär stora direkta besparingar. Integrationen möjliggör även effektivisering inom försäljning och administration. AllTele kommer i samband med förvärvet att arbeta fram ett prospekt inklusive proformaredovisning i linje med riktlinjerna från Finansinspektionen.

-       Förvärvet av Ventelo kommer tidsmässigt helt rätt för AllTele som redan har en betydande tillväxt inom företagssegmentet. Med Ventelo erhåller vi nu en betydande företagskundbas under långa avtal i kombination med förbättrad kostnadseffektivitet i alla delar av företaget, säger Ola Norberg VD AllTele.

Ventelo är i dag helhetsleverantör av fast telefoni, mobil telefoni och internettjänster med försäljning mot små och medelstora företag och offentlig sektor. Antalet företagskunder är idag ca 23.500 och försäljningen mot offentlig sektor är en viktig strategisk affär. Omsättningen till slutkund uppgår vid övertagandet till ca 300 MSEK. Ventelo har också under juni månad 2011 slutfört en rekonstruktion och är idag ett väl genomlyst bolag med en stark balansräkning.

-       Ventelo har precis genomfört en lyckad företagsrekonstruktion under 2011, samtidigt har genomgripande strukturella åtgärder för att ta bolagets operationella verksamhet till svarta siffror genomförts. Vi har hela tiden sagt att nästa fas kommer att involvera konsolidering på marknaden och med Alltele som tagare skapas nu en mycket stark bas för fortsatt uthållig tillväxt och god lönsamhet, säger Paul Moonga VD Ventelo.

Ventelo har idag branschkunniga huvudägare i form av Jean-Pierre Vandromme, Engebret O. Fekene och riskkapitalbolaget Pemberton Holdings Limited. Säljarna kommer att erhålla aktier och konvertibla skuldebrev i AllTele i samband med förvärvet vilket borgar för ett starkt engagemang och tilltro till affären. Vidare innebär avtalet att i sedvanliga restriktioner i form av bland annat lock-up för säljarna.

För ytterligare information
AllTele

Ola Norberg
Mobil: +46 (0)70 666 00 50
E-post: ola.norberg@alltele.se

Ventelo
Paul Moonga
Mobil: +46 (0)70 959 06 66
E-post: paul.moonga@ventelo.se

Om AllTele
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och akti-en handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele levererar idag i samarbete med infrastrukturoperatörer fast telefoni, mobiltelefoni, TV och internettjänster till privat-kunder. Mot företagsmarknaden levererar AllTele helhetslösningar för kommunikation inklusive cent-raliserad mobil telefonväxel i molnet. AllTeles fasta telefonierbjudande kan fås både som modern och billig ip-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandtjänster tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL samt som direktanslutning. Mobila tjänster tillhandahålls i mobilnät med Sveriges bästa täckningsgrad och till höga samt stabila hastigheter. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Göteborg, Kramfors, Linköping, Tranås, Luleå, Uppsala, Umeå, Vilhelmina, Ängelholm och Östersund.
Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Henrik Salomonsson

Presskontakt Pressfrågor 0910-20 00 00