Pressmeddelande -

AllTele offentliggör tilläggsprospekt med anledning av sakfel i prospektet avseende företrädesrättsemission

Den 16 maj 2008 offentliggjorde AllTele prospekt med anledning av företrädesemissionen i AllTele. Med anledning av ett sakfel i proforma i det tidigare offentliggjorda prospektet offentliggör AllTele idag ett tilläggsprospekt till emissionsprospektet.

Prospekttillägget korrigerar fel i proforma där räntebärande korta skulder rätteligen skall vara 21 125 KSEK i stället för i prospektet felaktigt angivna 48 255 KSEK.

Räntebärande nettoskuld skall vara -13 896 KSEK och inte -41 026 KSEK som anges i Prospektet. Skuldsättningsgraden i proformaredovisningen minskar därmed till 0,79 i förhållande till emissionsprospektet som felaktigt anger 1,2.

Tilläggsprospektet skall läsas tillsammans med emissionsprospektet. Tilläggsprospektet är godkänt och registrerat hos Finansinspektionen. Prospekten finns tillgängliga i ett sammanslaget dokument på bolagets hemsida, www.alltele.se samt på www.penser.se/alltele.

För ytterligare information, kontakta:

AllTele
Ola Norberg, vd
Telefon: +46 (0)8 517 810 03
Mobil: +46 (0)70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Henrik Salomonsson

Presskontakt Pressfrågor 0910-20 00 00