Pressmeddelande -

AllTeles Årsredovisning 2007

Ett händelserikt 2007 som har lagt grunden för fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet.

2007 var ett strategiskt viktigt och händelserikt år med introduktion på First North, förvärv av Wasadata Bredband AB och Skellefteå Krafts och TDCs kundstockar. Förvärven har medfört en kraftig breddning av erbjudandet och en extrem tillväxt i affärsvolymen. Efter räkenskapsårets utgång har förvärv gjorts av IP-Cell, Umeå Energi och Vattenfalls kunder samt tecknats avsiktsförklaring med Phonera om förvärv av privatkundbasen inom fast telefoni och bredband vilket ytterligare markerar styrelsens beslutsamhet att skapa en rikstäckande, stabil och lönsam framtida affär för bolagets ägare och intressenter.

För ytterligare information kontakta:

Ola Norberg, vd
Mobil 0706-66 00 50
ola@alltele.se
Besök även bolagets hemsida, www.alltele.se

Om AllTele
AllTele levererar med rikstäckning fast telefoni och bredbandstjänster till privatkunder samt små och medelstora företag.
AllTele Allmänna Telefoniaktiebolaget (publ) är sedan mars 2007 listat på First North och utgör en av Sveriges ledande bredbands- och telefonioperatörer som efter förvärven av Vattenfall och Phoneras kundstockar omfattar ca 130 000 aktiva abonnenter. Mer information på www.alltele.se

Mangold Fondkommission AB är certified adviser för AllTele.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Henrik Salomonsson

Presskontakt Pressfrågor 0910-20 00 00