Pressmeddelande -

Kommuniké från AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ) extra bolagsstämma den 14 maj 2008

Som ett led i finansieringen av förvärvet av Vattenfall AB, InfoComs c:a 47.000 bredbands- och telefonikunder fattades på extra bolagsstämman idag beslut om emission av högst 1 840 800 aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna aktier, varvid innehav av tre aktier ger rätt att teckna en ny aktie. Det noterades vidare att teckningskursen efter slutförd mätperiod fastställts till 12,50 kr per aktie.


Stockholm den 14 maj 2008
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)
Styrelsen

AllTele
Ola Norberg
Telefon: +46 (0)8 517 810 03
Mobil: +46 (0)70 666 00 50
E-post: ola@alltele.se

Om AllTele
AllTele levererar i samarbete med nät- och fastighetsägare fast telefoni och Internettjänster till privatkunder samt små och medelstora företag.

AllTele har löpande utvecklat samarbeten med ett knappt hundratal stads- och regionnätsoperatörer och når i dag stora delar av bostadsbestånden på de orter där avtal med nätägare är etablerat. Leverans av telefoni och internettjänster sker genom ett egenutvecklat och kvalitetssäkrat system med bästa prestanda, fullt i klass med det traditionella kopparnätet men till en väsentligt mycket lägre kostnad för kunden.

AllTele är sedan mars 2007 listat på First North och utgör en av Sveriges ledande bredbands- och telefonioperatörer som efter Vattenfallsförvärvet omfattar närmare 100 000 betalande abonnenter.

Mangold Fondkommission AB är certified advisor för AllTele.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Henrik Salomonsson

Presskontakt Pressfrågor 0910-20 00 00