Pressmeddelande -

Ny webbplats med ideell inspiration


Idag lanseras alltideellt.se, en ny webbplats med ambitionen att inspirera och utveckla anställda och engagerade inom ideell sektor. På alltideellt.se presenteras intressanta profiler, inspirerande verksamheter och nytänkande organisationer från den icke-vinstdrivande sfären. Här tillhandahålls även ämnesexpertis och praktiska verktygsstöd såsom mallar och guider.

- Vi fokuserar främst på människorna, för det är de engagerade medlemmarna och medarbetarna som utgör de ideella organisationerna, säger Emily Rosenqvist, grundare och redaktör. Med alltideellt.se vill vi också synliggöra den personliga och karriärmässiga utveckling som många upplever att ideellt engagemang ger, som ett komplement till de filantropiska fördelarna.

Vid frågor, kontakta grundare och redaktör Emily Rosenqvist:
Tel: 070-483 27 67
E-post: emily.rosenqvist@alltideellt.se

Ämnen

  • Frivilligarbete

Kategorier

  • ideell
  • webbplats
  • ideell organisation

alltideellt.se ska bidra till ökad inspiration och kunskap hos anställda och engagerade inom ideell sektor och socialt entreprenörskap. Det ska ske genom att sprida kännedom om intressanta personer, inspirerande verksamheter och nytänkande organisationer.

Kontakter

Emily Rosenqvist

Presskontakt Redaktör Grundare och redaktör för alltideellt.se 070-483 27 67