Almega och Unionen granskar jobb-sambandet mellan industri och tjänstesektor

Tid 4 December 2008 09:00 – 10:00

Plats Tjänsteföretagens hus, Almega, Sturegatan 11, Stockholm

Tid: torsdag 4 december 2008, kl. 09.00-10.00 Plats: Tjänsteföretagens hus, Almega, Sturegatan 11, Stockholm Varslen ökar men hur beroende är industrin och tjänstesektorn av varandra? I rapporten "Det nya näringslivet - om samspelet mellan industrin och tjänstesektorn" gör Almegas och Unionens chefsekonomer, Lena Hagman och Daniel Lind, en djupanalys av hur sambandet mellan jobben inom industrin och tjänstesektorn ser ut, samt hur utvecklingen har varit de senaste 10-15 åren. Denna studie av hur förändringar i en bransch sprider sig till andra branscher i Sverige har aldrig tidigare gjorts. Vid ett seminarium presenterar Almega och Unionen sin gemensamma analys av hur den pågående varselvågen i industrin kan komma att påverka samhällsekonomin. Särskilt fokus riktas mot fordonsindustrin. Risken finns att de negativa sysselsättningseffekterna av den senaste utvecklingen blir större än vad de flesta förväntar sig. För mer information: http://www.almega.se/ http://www.unionen.se/ Lena Hagman chefekonom Almega tel. 08-762 69 61 mobil. 076-108 82 51 Anders Broberg presschef Almega tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59 Daniel Lind, chefsekonom Unionen tel. 08-508 972 46 Louise Gerdemo Holmgren, presschef Unionen tel. 070-549 79 78 Almega Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 9 200 medlemsföretag med sammanlagt 420 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Unionen Unionen är det största fackförbundet för tjänstemän i Sverige och i världen med närmare en halv miljon medlemmar. Med 45 000 förtroendevalda finns förbundet i både industri- och tjänstesektor i de flesta branscher i det privata näringslivet. Förbundet bildades den 1 januari 2008 genom ett samgående mellan HTF och Sif.

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040

Relaterat innehåll