Pressmeddelande -

A tax reform for the service sector – Global inspiration

Tjänstesektorn står idag för halva Sveriges bruttonationalprodukt. Sedan den förra skattereformen för tjugo år sedan har Sverige förändrats men regelverk och skattesystem baseras fortfarande på en tjugo år gammal reform som skapades för ett industrisamhälle som inte längre finns.

– Vi ser hur både vårt eget samhälle och omvärlden förändras i rask takt. Nu gäller det att vi anpassar skatter och regelverk så att de fungerar i ett modernt samhälle. Ska vi konkurrera med kunskap och innovation kan vi inte beskatta arbete och kompetens så hårt som vi gör idag. Risken är stor att vi tappar de bästa till utlandet och får ännu svårare att attrahera utländska experter till Sverige, säger Ulf Lindberg näringspolitiskchef Almega.

Almega har bjudit in politiker, företagare och forskare som i boken Utvecklingskraft i bojor – Skattereformer för tjänstesamhället fått ge sin syn kring behovet av en ny skattereform. Några av bokens skribenter och utländska experter deltar under fredagen i för att diskutera hur en ny skattreform skulle kunna se ut och vad Sverige har att lära av andra länder.

Seminariedeltagare:

Erik Åsbrink
Petri Peltonen, director general – innovation Department, Ministry of Employment and the Economy in Finland
Eamonn Davern, Jobcentre Plus United Kingdom
Åsa Hansson, docent Lunds Universitet
Jessica Polfjärd riksdagsledamot, moderaterna
Ulf Lindberg, Almega

Tid: fredag 8 juli, klockan 10:00 – 11:30
Plats: Hästgatan 12
Seminariet hålls på engelska

 För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn. 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn. 070-345 68 59

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

David Wästberg

Opinion och påverkan 08-762 68 59