Pressmeddelande -

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Utvidgat varsel förvånar

Almega Fastighetsarbetsgivarna har idag tagit emot ett utvidgat varsel från Fastighetsanställdas Förbund sedan avtalsförhandlingarna strandat ännu en gång. Det utvidgade varslet avser total arbetsnedläggelse och blockad mot allt arbete som utförs av anställda inom Branschavtal Fastigheter vid fyra namngivna medlemsföretag i Almega från den 17 maj. Detta utöver fackets tidigare varsel som utlöstes den första maj och som gäller övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt blockad mot inhyrning av personal.

Almega Fastighetsarbetsgivarna har lämnat förslag till Fastighetsanställdas Förbund på löner och allmänna anställningsvillkor i nivå med vad övriga parter fått på arbetsmarknaden och accepterat.

- Varslet är förvånande, säger Claes Hedlund, avtalsansvarig hos Almega Fastighetsarbetsgivarna. Dels för att förhandlingar pågår och dels för att nivån ligger i paritet med övriga träffade avtal på arbetsmarknaden.

För ytterligare information:

Claes Hedlund
Avtalsansvarig
Almega Fastighetsarbetsgivarna
tel: 040-35 25 25
mobil: 072-234 25 25

David Nyström
presschef
Almega
tel: 08-762 69 37
mobil: 070-345 69 37

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • blockad
  • varsel
  • fastighetsanställdas förbund
  • fastighetsarbetsgivarna
  • kollektivavtal
  • avtal 2010
  • almega

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040