Pressmeddelande -

Almega överklagar den s.k. Facebook-domen

Arbetsgivarorganisationen Almega, som organiserar bl.a. friskolor, överklagar domen mot den gymnasierektor tillika lärare som la ut bilder med sexuella motiv och var med i grupper med sexanknytning på sin öppna Facebooksida.

I domen kom tingsrätten fram till att skolans beslut att säga upp rektorn från anställningen inte var sakligt grundad med följd att skolan ska betala skadestånd till rektorn.

Almega anser att tingsrättens dom är felaktig eftersom rektorns handlande är helt oförenligt med hans roll som främsta företrädare och lärare för en skola med elever i tonåren.

På sin öppna Facebooksida, där han presenterat sig som rektor för den aktuella skolan, har rektorn bl.a. visat upp medlemskap i grupper som Multiple orgasms, Oskuldgruppen och Vi som är sexgalna, samt visat anstötliga bilder, t.ex. en där rektorn bär en tröja med text som propagerar för analsex och en där rektorn sittande i en soffa särar på benen så att kalsongerna döljs endast av den servett han placerat över sitt könsorgan. På sin Facebooksida med detta innehåll har rektorn haft kontakt med många av skolans elever. 

Enligt Almegas uppfattning fanns saklig grund enligt lagen om anställningsskydd att säga upp rektorn från anställningen. Almega anser därför att tingsrättens dom måste upphävas av högsta rättsliga instans. Därför kommer domen att överklagas. Överklagandet kommer att lämnas in under de närmaste dagarna.

För mer information:

Örjan Lenárd
förbundsdirektör Almega Tjänsteförbunden
tfn. 070-345 68 92

Lars Bäckström
arbetsrättsjurist
tfn. 08-762 69 27

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • almega
  • kollektivavtal
  • facebook
  • rektor
  • uppsägning
  • las

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

David Wästberg

Opinion och påverkan 08-762 68 59

Relaterat innehåll