Pressmeddelande -

Avtal för medie- och tjänsteföretag klart

Avtal för de 65 000 medarbetarna inom medie- och tjänsteföretag slöts idag. Det är treårigt och ger en löneökning på 10,2 procent. Arbetstidsavtalet har anpassats till EU:s arbetstidsdirektiv och den ordinarie arbetstiden kan läggas ut under tre månader istället för en. Den 25 april sa Almega nej till medlarnas bud framför allt på grund av HTF:s krav om kraftigt höjda lägstalöner. Dessutom ansåg Almega att lönenivåerna var alldeles för höga. Det avtal som idag skrevs under innehåller inte lika höga krav på ingångslöner och bättre villkor för arbetstiden. Dessutom är hotet om konflikt undanröjt. - Mot bakgrund av att förhandlingarna inleddes med något av ett rekord av antal yrkanden från den fackliga sidan och att vi fick gå till medling med drygt 20-talet oklara punkter har medlarna gjort ett fantastiskt arbete och det är närmast ett under att vi över huvud taget har fått till stånd en överenskommelse, säger Örjan Lenárd, förbundsdirektör för Almega Tjänsteföretagen. - HTF är dessutom unikt som är det enda fackförbundet, som har en ledning som över huvud taget inte deltar och tar ansvar i avtalsförhandlingarna, konstaterar Charlott Richardson, förbundsdirektör för Medie- och Informationsarbetsgivarna inom Almega. - Avtalet är dock alldeles för dyrt och det bidrar starkt till ökningen av inflationen och höjda räntor. HTF och Saco har starkt bidragit till att vi nu övergett en tidigare framgångsrik väg där avtalen bidragit till stabil ekonomi, konkurrenskraftiga företag och reallöneökningar för de anställda, säger Örjan Lenárd. - Utrymmet för individuella löneökningar är alldeles för litet. Det blir inte mycket att fördela till de som utfört de bästa arbetsprestationerna och bidragit till företagens framgångar, säger Charlott Richardson. Fakta om avtalet Avtalet är treårigt och rör villkoren för 65 000 anställda inom medie- och tjänsteföretag. Lönerna höjs med 3,7 procent 2007, 3,5 procent 2008 och 3,0 procent 2009. Totalt blir det 10,2 procent under avtalsperioden. Arbetstidsavtalet har anpassats till EU:s arbetstidsdirektiv och den ordinarie arbetstiden kan läggas ut under tre månader istället för en. För mer information: http://www.almega.se/ Örjan Lenárd förbundsdirektör tel. 08-762 68 92 mobil. 070-345 68 92 Charlott Richardson förbundsdirektör tel. 08-762 70 33 mobil. 070-382 70 33 Anders Broberg presschef tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59 Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040