Pressmeddelande -

Avtal för specialservice- och saneringsföretag klart

Almega Tjänsteförbundens bransch specialservice- och saneringsföretag tecknade i morse ett nytt treårigt avtal med Fastighetsanställdas Förbund som innebär en höjning med 10,2 procent. Det treåriga avtalet innebär att lönerna höjs med 2260 kronor under avtalsperioden. Tillsammans med ny avtalspension och förändringar i de allmänna villkoren beräknas kostnaden för avtalet bli 10,2 procent och ligger därmed väl i linje med de överenskommelser som tecknats inom industrin. - Löneökningarna blev höga, men eftersom vi fick betydande förbättringar av villkoren i övrigt ansåg våra medlemsföretag att detta var acceptabelt. Bland annat skrivningar om arbetstidsförläggningen som har ett stort värde för oss, kommenterar Marcus Lindström, chefsförhandlare på Almega. Avtalet omfattar 120 specialservice- och saneringsföretag inom Almega med cirka 2 500 årsanställda. För mer information: http://www.almega.se/ Marcus Lindström chefsförhandlare tel. 08-762 69 03 mobil. 070-345 69 03 Inger Jonasdotter branschansvarig tel. 08-762 69 06 mobil. 070-345 69 06 Anders Broberg presschef tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59 Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040