Pressmeddelande -

Avtal klart inom spårtrafiken

Almega har tecknat avtal inom spårtrafikbranschen med SEKO, ST, Sveriges Ingenjörer och Saco-förbundet Trafik och Järnväg (TJ). Avtalet som löper över två år innehåller en löneökning om totalt 3,5 % fördelat på 0,9 % den 1 juni i år och 2,6 % den 1 juni 2011. Avtalet blev klart natten mot måndagen.

– Förhandlingsklimatet med vår motpart har varit gott och vi är mycket nöjda med att vi träffat ett avtal utan medling och utan konfliktvarsel, säger Anders Hjertman, förhandlingschef för spårtrafikföretagarna inom Almega.

- Vi har också tagit ett viktigt steg framåt i det att vi tecknat ett lokalt lönebildningsavtal med Sveriges Ingenjörer och TJ.

Avtalet gäller för perioden 1 april 2010 till 31 mars 2012. Avtalsområdet omfattar cirka 60 företag med drygt 15 000 anställda.

För ytterligare information:

Anders Hjertman
förhandlingschef
Spårtrafikföretagarna inom Almega
tfn: 070-345 69 33

David Nyström
vik presschef
Almega
tfn: 070-345 69 37

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • almega
  • avtal 2010
  • kollektivavtal
  • spårtrafik

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040