Pressmeddelande -

Avtal tecknat mellan Medieföretagen och Public Service-företagen

På fredagskvällen 21 maj tecknades avtal mellan Medieföretagen inom Almega och Journalistförbundet för Public Serviceföretagen. Avtalet har samma lönekonstruktion som tidigare träffade avtal med journalisterna.

 Avtalet löper över 2 år och innehåller löneökningar på 1,2 % per den 1 september 2010 och 2,3 % per den 1 juni 2011 med en individgaranti sista avtalsåret om 294 kr. 

– Vi har träffat ett avtal för Public Service i linje med andra avtal för journalister, säger Magnus Kendel, förhandlare Medieföretagen. Det är det fjärde avtalet med Journalistförbundet, och det kom till stånd efter långa förhandlingar. Men vi löste alla tvistefrågor och har nu ett avtal, vilket alltid är en framgång. 

Rörande bemanningsfrågan har man kommit överens om att arbeta med frågan i en gemensam grupp. 

Avtalet omfattar cirka 3 000 journalister. 

För mer information:

 

www.almega.se

Magnus Kendel
förhandlare
tel. 08-762 69 64
mobil.  070-345 69 64

Ämnen

  • Media, kommunikation

Kategorier

  • public service
  • kollektivavtal
  • avtal 2010
  • almega

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040