Pressmeddelande -

Bästa bemanningsåret sedan 2001

- Med en ökning av omsättningen på 30 procent blir 2005 det bästa året för branschen sedan 2001, sa Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega, då hon presenterade bemanningsindikator för fjärde kvartalet och därmed helåret 2005. Under fjärde kvartalet steg omsättningen i bemanningsbranschen med 26 procent jämfört med samma period förra året. Tredje kvartalets ökning var dock 42 procent. Sett på helårsbasis var ökningen 30 procent. Därmed blev omsättningen 10 miljarder kronor. Penningmässigt starkt sista kvartal Året avslutades med ett rekord kvartal. Procentuellt sett har tillväxten mattats något jämfört med motsvarande period föregående år, men i faktiska belopp slår branschen nya rekord och omsätter under de tre sista månaderna nästan tre miljarder kronor. - Med andra ord inser företagen i allt större utsträckning fördelarna med att använda bemanningsbranschen på olika sätt. Vi hoppas också att regeringen ska inse detta. Det skulle alla landets arbetslösa tjäna på, säger Eva Östling Ollén. 105 000 personer sysselsatta 105 000 personer var någon gång under 2005 sysselsatta i ett bemanningsföretag. - Det är därför hög tid att regeringen en gång för alla ändra de diskriminerande a-kassereglerna som innebär att deltidsanställda och visstidsanställda i bemanningsföretag inte har rätt att komplettera med a-kassa, säger Eva Östling Ollén. - Många kunder uppger att kostnaderna och reglerna som hör ihop med anställning (sjukersättning och LAS) bidrar till varför de anlitar ett bemanningsföretag. Det ökar visserligen tillväxten för bemanningsföretagen men är inte bra för närlingslivet i stort, säger Eva Östling Ollén. - Med denna volym visar vi att bemanningsbranschen är ett reellt alternativ på arbetsmarknaden och att vi skapar den rörlighet på arbetsmarknaden som är så önskad, säger Eva östling Ollén. Bemanning sätter människor i arbete Affärsområdena uthyrning och rekrtyering går fortfarande starkt. Ökningen är 27 respektive 53 procent. Området entreprenad har dock fallit tillbaka från 82 procent tredje kvartalet till 19 procent fjärde kvartalet. - Den höga siffran för rekrytering visar att bemanningsbranschen lyckas att sätta människor i jobb i tider då den traditionella arbetsmarknadspolitiken inte gör det. Tillväxtminskningen för entreprenad pekar på att företag i högre grad nu vågar anställa, säger Eva Östling Ollén. Teknik, IT och sjukvård årets raketer De tre områdena som ökade mest under 2005 var teknik med 101 procent, IT med 49 procent, och sjukvård med 43 procent. Omsättningsmässigt är däremot de största områdena lager/industri med 24 procent av branschen, kontor/administration med 20 procent, följt av ekonomi/finans med 15 procent. Fakta Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) under Rickard Hellner ledning. Urvalet för statistiken för år 2005 utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans svarade dessa företag för drygt 85 procent av branschens totala omsättning 2004. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen. Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis. För frågor kontakta: Eva Östling Ollén förbundsdirektör för Bemanningsföretagen tel. 08-762 69 68 mobil. 070-345 69 68 Anders Broberg presschef tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59 Rickard Hellner analytiker vid HUI tel. 08-762 72 92 mobil. 073-358 71 78 Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Cirka 32 000 är sysselsatta inom branschen. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040