Pressmeddelande -

Bemanning ökar för 27:e månaden i rad

Trots uppgång på uppgång gör branschen en fortsatt stark tillväxt och ökar under årets första kvartal med 26 procent jämfört med samma kvartal ett år tidigare. Det konstateras i bemanningsindikator för första kvartalet 2006. - Det är oerhört glädjande att för nioende kvartalet i rad kunna bekräfta en bättre utveckling och tillväxt i bemanningsbranschen jämfört med samma kvartal året innan, säger Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega. - Det är för oss ett klart bevis på att företagen ser bemanningsföretagen som en viktig resurs för att på olika sätt hantera de rekryterings- och personalbehov som företagen har, säger Eva Östling Ollén. Allt fler anlitar bemanningsföretag Affärsområdena uthyrning och rekrytering går fortfarande starkt. Ökningen är 34 respektive 72 procent. Området entreprenad har dock fallit tillbaka från 19 procent fjärde kvartalet till 4 procent första kvartalet. Och området outplacement minskar med 54 procent jämfört med samma kvartal föregående år. - Det tyder på att det är tämligen stabilt på arbetsmarknaden och att företagen även fortsättningsvis väljer att i större utsträckning anlita bemanningsföretag för både inhyrning och rekrytering, i stället för att anställa själva eller söka efter rätt person, säger Eva Östling Ollén. Södra och västra Sverige ökar Uthyrning är fortfarande det dominerande tjänsteområdet och de stora ökningarna under första kvartalet ser vi i södra och västra Sverige, där också uthyrning är det i särklass starkaste tjänsteområdet. Ökningen är 47 procent i södra Sverige och 31 procent i västra Sverige. Teknik och lager fortsätter öka starkt De områdena som ökade mest under första kvartalet var teknik med 482 procent, lager/industri med 36 procent, IT med 30 procent, och kontor/administration med 28 procent. Omsättningsmässigt är däremot de största områdena lager/industri med 23 procent av branschen, kontor/administration med 21 procent, följt av ekonomi/finans med 16 procent. - Att branschen utvecklas inom olika yrkesområden, och kanske främst inom områden som av tradition inte varit starka tidigare, visar på vilket förtroende vi har på svensk arbetsmarknad, säger Eva Östling Ollén. - Det är samtidigt en tydlig fingervisning till AMS och regeringen att bemanningsföretag är en viktig aktör på den svenska arbetsmarknaden och till glädje och nytta för de människor som under lång tid har stått utan riktiga jobb, säger Eva Östling Ollén. Fakta Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) under Rickard Hellners ledning. Urvalet för statistiken för år 2006 utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans svarade dessa företag för drygt 92 procent av branschens totala omsättning 2005. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen. Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis. För mer information: http://www.almega.se/press Eva Östling Ollén förbundsdirektör för Bemanningsföretagen tel. 08-762 69 68 mobil. 070-345 69 68 Anders Broberg presschef tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59 Rickard Hellner analytiker vid HUI tel. 08-762 72 92 mobil. 073-358 71 78 Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Cirka 32 000 är sysselsatta inom branschen. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.

Ämnen

  • Företagande

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040