Pressmeddelande -

Erik Åsbrink ny ordförande i Bemanningsföretagens auktorisationsnämnden

Bemanningsföretagen har utsett förre finansministern Erik Åsbrink till ny ordförande i nämnden för Bemanningsföretagens auktorisation.

- Jag är smickrad över förtroendet och ser fram emot att göra en insats för bemanningsbranschen. Den fyller en allt viktigare roll på vår arbetsmarknad och kommer säkert att ställas inför stora uppgifter de kommande åren, säger Erik Åsbrink.
- Kollektivavtal är ett av villkoren för auktorisationen och därför är det viktigt för oss att ha en ordförande som väl känner den svenska modellen, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för bemanningsföretagen inom Almega.

- Erik Åsbrink har hög personlig integritet och förstår hur dagens närings- och arbetsliv fungerar. Detta är viktigt eftersom bemanningsbranschen har vuxit enormt på senare år och finns på alla delar av arbetsmarknaden, säger Henrik Bäckström.

Erik Åsbrink stod överst på styrelsens önskelista som ny ordförande i nämnden, såväl för arbetsgivarorganisationen som för de fackliga representanterna.

Erik Åsbrink är bland annat ordförande i Alecta och Försäkringskassan, var finansminister 1996-1999, vd i Vasakronan 1993-1996 och skatteminister 1990-1991.

Om auktorisationen
Bemanningsföretagens medlemmar beslutade hösten 2007 att auktorisationen ska vara obligatorisk för samtliga medlemmar. Företagen måste uppfylla tolv olika villkor för att få auktorisation och beviljas medlemskap.

Alla företag granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Granskningen sker i auktorisationsnämnden och beslut om auktorisation och medlemskap sker i Bemanningsföretagens styrelse. I auktorisationsnämnden ingår representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO och Unionen/Akademikerförbunden. Nämnden leds av en opartisk ordförande.

Under 2008 pågår en process att auktorisera samtliga medlemsföretag som inte tidigare var auktoriserade. Idag finns 220 auktoriserade bemanningsföretag. Företag som är nystartade ansöker om auktorisation så snart första årsbokslutet är klart.

I auktorisationsnämnden ingår även
Lars Forseth, vd Manpower AB, styrelseordförande Bemanningsföretagen
Jan Bengtsson, vd Uniflex AB, styrelseledamot Bemanningsföretagen
Sam Dandemar, Unionen/Akademikerförbunden
Håkan Löfgren, LO

För mer information:
www.almega.se/auktorisation

Henrik Bäckström
förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega
tel. 08-762 69 68
mobil. 070-345 69 68

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 500 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

 

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040