Pressmeddelande -

Fackligt anslutna vill förhandla sin egen lön

Almega publicerade idag undersökningen Vad är rättvisa löner – och för vem?, gjord av Silentium. Den visar att 8 av 10 vill att den egna prestationen och ansträngningen i stor eller mycket stor utsträckning ska påverka den egna lönen. Undersökningen visar också att en majoritet vill att lönen bestäms direkt i samtal mellan chef och medarbetare.

- Det som har förvånat oss mycket är att varannan av dem som är fackligt anslutna tycker att fackens definition på rättvisa löner  i liten eller mycket liten utsträckning stämmer överens med den egna uppfattningen, säger Jonas Milton, vd Almega.

Detta kan jämföras med tre av tio anser att fackens definition på rättvisa löner stämmer överens i stor eller mycket stor utsträckning och två av 10 svarar ej.

Enligt Jonas Milton är det mycket tydligt att anställda vill ha en lönesättning som är nära knuten till den egna prestationen och den egna arbetsplatsen. Man vill själv kunna påverka sin lön.

- Det är tydligt att fack som inte bejakar en företagsnära lönesättning är i otakt med sina medlemmar, säger Jonas Milton

 

Ämnen

  • Lön, Pension

Kategorier

  • almega
  • jonas milton
  • kollektivavtal
  • lön
  • lönebildning
  • lokal lönebildning

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040