Pressmeddelande -

Försäkring för trygghet i förändring

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk socialförsäkringsutredning som har givits ett brett och omfattande uppdrag. På bordet ligger såväl sjukförsäkringen som arbetslöshetsförsäkringen. I ett historiskt perspektiv har socialförsäkringssystemet byggts upp för att ge inkomsttrygghet under tider av utanförskap på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Det är nu dags att på allvar höja ambitionen till att få en fungerande omställningstrygghet. Ett system som hjälper människor tillbaka till arbetslivet oavsett orsak till utanförskapet.

– Orsaken till utanförskap kan vara sjukdom eller arbetslöshet men är ofta en kombination där det är svårt att avgöra vad som är orsak och verkan. En lösning med en statligt administrerad obligatorisk omställningsförsäkring bör vara det övergripande målet för utredningen. Att i möjligaste mån likställa sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen är en viktig grundprincip som lägger grunden för rätt insatser för återgång till arbetslivet säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Den privata tjänstesektorn står idag hälften av BNP. Näringslivets omvandling ställer nya krav på sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Hur kan socialförsäkrings- och skattesystemen anpassas för att förenkla omställning och samtidigt bidra till trygghet för så väl arbetsgivare som arbetstagare. Almega har bjudit in företagare, fackliga representanter, forskare och politiker för att diskutera socialförsäkringarnas framtid.

 

Seminariedeltagare:

Karin Forsén, vd Steria
Gunnar Axén, ordförande socialförsäkringsutskottet, moderaterna
Gunvor G Ericson, rikdsdagsledamot, miljöpartiet
Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef TCO
Annette Böe, verksamhetschef Nacka kommun
Stefan Eriksson biträdande lektor i nationalekonomi, Uppsala Universitet
Marie Silfverstolpe, Almega

Tid: onsdag 6 juli, klockan 10:00 – 11:30
Plats: Hästgatan 12

 

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn. 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn. 070-345 68 59

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • socialförsäkringar
  • utanförskap
  • a-kassa
  • a-kassan
  • obligatorisk a-kassa
  • ulf lindberg
  • almega
  • tjänstesektorn

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

David Wästberg

Opinion och påverkan 08-762 68 59