Pressmeddelande -

Hjärnskatt – rapport om en skatt som drabbar kunskap

Journalister tillhör en yrkesgrupp som har en negativ så kallad utbildningspremie, vilket innebär att de skulle ha vunnit ekonomiskt på att börja jobba direkt efter gymnasiet istället för att först skaffa sig en examen.

Det framgår av rapporten ”Hjärnskatt – översikt av yrkesgrupper, utbildning och statlig inkomstskatt”. Författare är fil.dr. Johan E. Eklund vid Handelshögskolan i Jönköping och Näringslivets forskningsinstitut Ratio. Rapporten är gjord på uppdrag av Almega. 

I rapporten har undersökts vilka yrkesgrupper som ligger över brytpunkten för den statliga inkomstskatten, den grupp som i den politiska retoriken brukar betecknas som höginkomsttagare. Något överraskande framkommer det i rapporten att mycket vanliga yrken därmed kan betraktas som höginkomsttagare. Utöver journalister gäller det även barnmorskor, akutsjuksköterskor, lärare, yrkesvägledare, lokförare, eltekniker med flera. Nästan 4 av 10 medarbetare i den privata sektorn tillhör denna grupp.

Rapporten påminner om att Sverige är idag ett tjänste- och kunskapssamhälle, där 8 av 10 svenskar arbetar med någon form av tjänsteproduktion. En stor del av dessa återfinns i kunskapsintensiva branscher, där många av medarbetarna har en utbildning på universitetsnivå. Kunskap är den främsta resursen idag i företag där en allt större del av investeringarna sker i immateriella värden som FOU, varumärken och utbildning och inte i maskiner och fast utrustning. För att de kunskapsintensiva företagen ska kunna växa, måste de kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens, där man i vissa fall måste söka denna kompetens utanför Sveriges gränser.

Dagens skattesystem sätter dock käppar i hjulen för tjänsteföretagen. Beskattningen av arbete är mycket hög i Sverige, vilket drabbar den personalintensiva tjänstesektorn extra hårt. De svenska marginalskatterna är enligt KPMG de högsta i värden. Höga marginalskatter får till effekt att det lönar sig dåligt för individen att utbilda sig, att öka sin kompetens eller att ta sig an mer krävande arbetsuppgifter.

Almega har därför valt att kalla marginalskatterna för en Hjärnskatt.

För kommentarer till rapporten:

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef
Almega
tel: 070-345 69 51

För mer information:

Håkan Eriksson
Näringspolitisk expert
Almega
Tel: 070-345 69 18

 

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • kunskapsintensiva tjänstesektorn
 • brytpunkten
 • eltekniker
 • lokförare
 • yrkesvägledare
 • lärare
 • akutsjuksköterskor
 • barnmorskor
 • utbildningspremie
 • universitetsutbildning
 • kvalificerad utbildning
 • marginalskatt
 • hjärnskatt
 • ulf lindberg
 • tjänstesektorns utveckling
 • tjänstesektorn
 • almega

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040