Pressmeddelande -

Hög tid för ny skattereform

Det är nu 20 år sedan den förra skattereformen. Mycket har hänt med samhället och arbetsmarknaden sedan dess. I dag arbetar det fler inom kunskapsintensiv tjänstesektor än inom tillverkningsindustri och byggsektor tillsammans. Då tjänstesektorn är personalintensiv och bygger på medarbetarnas kunskap är det orimligt att vi har ett skattesystem som beskattar arbete så pass hårt som dagens system gör. Det är dessutom så att de kunskapsintensiva tjänstebranscherna är de som beskattas hårdast av alla branscher.

– Det är nu dags att starta arbetet med en ny skattreform. Det finns goda förutsättningar för att nå bred politisk stabilitet för en sådan. Den viktigaste uppgiften blir att se över vilka alternativa skattebaser som finns i stället för arbete. Då kan vi varken utesluta höjda skatter på fastigheter eller höjda miljöskatter, säger Ulf Lindberg näringspolitisk chef Almega

Almega har bjudit in politiker, företagare och forskare som i boken Utvecklingskraft i bojor – Skattereformer för tjänstesamhället fått ge sin syn kring behovet av en ny skattereform. Några av bokens skribenter deltar under måndagen i Almegas seminarium - en skattereform för tjänstesamhället.

Seminariedeltagare:

Annie Johansson, ekonomisk talesperson för centerpartiet
Ardalan Shekarabi, tidigare ordförande i socialdemokraternas kriskommission
Jan Owen Nilsson, professor, Linköpings Universitet
Peje Emilsson, grundare av Kunskapsskolan
Oscar Lundin, grundare av Ung Omsorg
Ulf Lindberg, Almega

Tid: måndag 4 juli, klockan 10:00 – 11:30
Plats: Hästgatan 12

 För mer information:

www.almega.se/web/Almedalen.aspx

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn. 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn. 070-345 68 59

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • almega
  • tjänstesektorn
  • tjänstesektorns utveckling
  • ulf lindberg
  • skatter
  • skatt
  • skatteväxling
  • skattereform

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040