Pressmeddelande -

Jämställdhet ger lönsamma företag

Imorgon onsdag presenterar Svensk Teknik och Design (STD) rapporten "Så kan företagen nyttja sin fulla potential - Jämn fördelning mellan kvinnor och män som konkurrensmedel" skriven av Handelns Utredningsinstitut (HUI). Några av de frågeställningar som tas upp är: vad ligger bakom högre lönsamhet hos jämställda företag, vad hindrar ökad jämställdhet, och hur upplever företagens medarbetare jämställdheten? Tid: onsdag 5 april 2006, kl. 09.30 Plats: Almega caféet, Blasieholmsgatan 5, Stockholm Vid presentationen medverkar: Lise Langseth, chef för Svensk Teknik och Design, bransch- och arbetsgivarorganisation för svenska konsultföretag med inriktning på teknik och design Malin Blank, Handelns Utredningsinstitut Håkan Blom, ordförande för Svensk Teknik och Design, och vd för Tyréns Eva Nygren, vd Sweco FFNS För mer information: http://www.std.se Lise Langseth chef för Svensk Teknik och Design tel. 08-762 69 07 mobil. 070-345 69 07 Anders Broberg presschef Almega tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59 STD Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. Verksamheten inriktas på företagens kärnfrågor - synlighet, affärsavtal, löne- och anställningsvillkor samt kompetensutveckling och förnyelse. Svensk Teknik och Design har drygt 800 medlemsföretag med ca 22 000 anställda. STD ingår i Almega, som representerar ett 60-tal branscher och i tjänstesektorn är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040