Pressmeddelande -

Konkurrens och valfrihetssystem leder till nöjdare patienter

- Resultatet av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) senaste undersökning kan inte bli mer tydligt. Valfrihetssystem och konkurrensutsättning inom delar av samhällets offentliga service är av godo för invånarna, säger Ari Kirvesniemi, förbundsdirektör för Vårdföretagarna inom Almega.

I år ligger barnomsorgen och tandvården i topp. Men även den privatdrivna vården tar ett ordentligt steg framåt.
- Det borde därför vara en självklarhet att alla svenska invånare ges rätt till ett fritt kunskapsbaserat val av vårdgivare, säger Ari Kirvesniemi.

Barnomsorgen - som efter många års strider (Lex Pysslingen) till slut blev konkurrensutsatt och valfri - samt den privata tandvården ligger i topp när det gäller svenskarnas inställning till sin samhällsservice år 2008. Men i år har även förtroendet för den privatdrivna vården ökat markant. En av anledningarna till ökningen torde vara införandet av de valfrihetssystem i primärvården som införts i många landsting (Vårdvalsmodeller).

- Vi har via SKI:s undersökning under en relativt lång tid kunnat se starka bevis för att den privatdrivna tandvården upplevs som bättre och har ett högre förtroende än den offentliga, säger Ari Kirvesniemi.

I den senaste undersökningen har de ökat sin konkurrensfördel ytterligare. Även den privatdrivna vården har under de senaste åren fått bättre betyg än den offentliga och i år har den tagit ännu ett steg framåt. Slutsatsen är att rätten att få välja vårdgivare i öppenvården ger nöjdare patienter och bättre upplevd kvalitet.

Även när det gäller äldreomsorgen - som tappat i förtroende i SKI:s senaste mätning - har de privatdrivna verksamheterna en något bättre upplevd kvalitet än de offentliga. Men resultatet måste bli bättre och här kan införandet av Lagen om Valfrihetssystem (LOV) nu förhoppningsvis leda till att äldreomsorgen kan återhämta sig rejält.

Enligt Vårdföretagarna måste resultaten från SKI:s undersökning, som under flera år pekat på att den privatdrivna vården åtnjuter ett större förtroende gentemot den offentliga, leda till att patienter/brukare i hela landet ges möjlighet att göra egna kunskapsbaserade val av vård- och omsorgsgivare.

- För att befolkningen ska kunna göra kunskapsbaserade val och för att samhället ska få kontroll över att skattepengarna används på bästa och effektivaste sätt är vårt förslag att det införs oberoende nationella utvärderingar av alla verksamheter i vården och omsorgen, såväl privat- som offentligt drivna. Utvärdering och uppföljning av resultat och utfört arbete ska ske på lika villkor. Resultaten ska vara öppna och transparent, säger Ari Kirvesniemi.

För mer information:
http://www.vardforetagarna.se

Ari Kirvesniemi
förbundsdirektör Vårdföretagarna inom Almega
tel. 08-762 69 99
mobil. 070-345 69 99

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform med 1 800 medlemsföretag med sammanlagt 45 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i Almega.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040