Pressmeddelande -

Mellan kunskapskapital och hjärnskatt – En skattereform för tjänstesamhället

Utbildning och kompetens är såväl motorn för i dagens tjänstesamhälle som den största flaskhalsen för Sveriges framtida konkurrenskraft. Alltfler företag har svårt att hitta personal med rätt kompetens trots hög arbetslöshet. Hur ska Sverige realisera sitt kunskapskapital och förbättra matchning och växelverkan mellan utbildning och näringsliv i ett tjänstesamhälle?

– Vi har under lång tid diskuterat formerna för skolan. Nu är det dags att vi börjar diskutera utbildningarnas innehåll istället för vem som driver skolan. Det räcker inte längre att bara fokusera på baskunskaperna. Skolan måste bli bättre på att lära ut handlingskompetenser som servicemedvetande, problemlösning och samarbetsförmåga. Den typen av färdigheter bör vägas med när betygen sätts, säger Ulf Lindberg näringspolitisk chef Almega.

Almega har låtit genomföra en undersökning bland över 1 000 företag om vilka kompetenser de saknar hos anställda som kommer direkt från utbildningsväsendet. En av de viktigaste slutsatserna är att företag vill anställa personer som har stor förståelse för hur människor fungerar och som därmed kan möta kunder och kollegor på ett bra sätt. Detta är för många viktigare än baskunskaper. Detta är några av de frågeställningar och problem som kommer att diskuteras på Almegas seminarium.

I samband med seminariet presenteras rapporten Kompetenser för handlingskraft, baskunskaper viktig grund men handlingskompetens gör skillnad. Rapporten kommer finnas tillgänglig vid seminariet

Seminariedeltagare:

Maria Wikse, Riksbankens Jubileumsfond
Eva Nordmark, ordförande TCO
Nils Karlsson, docent, vd Ratio
Erik Ringertz, vd Netlight
Thomas Andersson, professor Högskolan i Jönköping, Senior Advisor Government of Oman
Tina Acketoft, riksdagsledamot, folkpartiet
Jennie Nilsson, Riksdagsledamot och gruppledare i Skatteutskottet, socialdemokraterna
Björn Axelsson, Almega

Tid: torsdag 7 juli, klockan 10:00 – 11:30
Plats: Hästgatan 12

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tfn. 070-345 69 51

David Wästberg
presschef
tfn. 070-345 68 59

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • betyg
 • handlingskompetenser
 • handlingskompetens
 • kunskap
 • skolans roll
 • skolans ansvar
 • skolan
 • skola
 • skolan och näringslivet
 • almega
 • utbildning

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

David Wästberg

Opinion och påverkan 08-762 68 59