Pressmeddelande -

Mycket att lära om valfrihet

Dagen innan riksdagens beslut om LOV, Lagen om Valfrihet, presenterar Almega en granskning av vilka kundvalssystem som redan finns och vilka som kan införas.

Tid: tisdag 18 oktober 2008, kl. 10.00
Plats: Tjänsteföretagens hus, Almega, Sturegatan 11, Stockholm
Utöver Stefan Holm och Ulf Lindberg från Almega, deltar vid presentationen Gunnar Oom, kommunalråd (m), Danderyd, för att ge sina synpunkter på möjligheter och svårigheter med valfrihetssystem.

Lagen ger kommuner eller landsting rätt att utforma valfrihetssystem inom omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten.

Lagen kan ses som ett alternativ till Upphandlingslagen (LOU). Den upphandlande myndighet som vill tillämpa lagen måste annonsera på en nationell webbplats för valfrihetssystem. Ansvaret för denna webbplats får Kammarkollegiet. Regeringens förslag om Lag om Valfrihet leder till att rättsläget blir tydligare och det underlättar för de kommuner och landsting som vill öka valfriheten.

Propositionen 2008/09:29 finns på:
http://regeringen.se/sb/d/108/a/112556

För mer information:
www.almega.se

Stefan Holm
valfrihets- och upphandlingssansvarig Almega
tel. 08-762 68 11
mobil. 070-345 68 11

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040

Relaterade event