Pressmeddelande -

Nämnd prövar om Sif-konflikt är samhällsfarlig

Med anledning av det konfliktvarsel Sif har lagt för bland annat Bilprovningen har nu Almega bett parternas skiljenämnd att avgöra konfliktens samhällsfarlighet. - Det är anmärkningsvärt att Sif varslat om konflikt med total arbetsnedläggelse på företag som utför samhällsviktiga funktioner, till exempel Bilprovningen, Force Technology, och ALcontrol, säger Åsa Ramel, förbundsdirektör inom Almega. Bakgrunden är att Sif har lagt ett konfliktvarsel för cirka 5 000 anställda på många av de företag som finns inom branschavtalet Utveckling och Tjänster. Almega har nu bett den nämnd som finns mellan parterna att redan på måndag träffas för att avgöra konfliktens samhällsfarlighet. Inom ramen för det huvudavtal som gäller för branschen måste nämnden avgöra denna typ av frågor om någon av parterna begär det. Konflikten handlar om vilken möjlighet arbetsgivaren ska ha att inom ramen för löneuppgörelsen premiera goda arbetsinsatser och justera skev lönestruktur. Möjligheten till att göra lönejusteringar blir i praktiken omöjlig om Sif både får igenom sitt krav på höga individgarantier och veto i lokala förhandlingar för den så kallade översynspotten. Avtalsområdet täcker cirka 250 företag med ungefär 10 000 anställda. Exempel på företag är bland annat Svensk Bilprovning, Svenska Rymdbolaget, Intertek Semko, ALcontrol, Sverige Tekniska Forskningsinstitut. Medlare arbetar nu på att hitta en lösning. För mer information: http://www.almega.se/ Åsa Ramel förbundsdirektör tel. 08-762 68 46 mobil. 070-345 68 46 Anders Broberg presschef tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59 Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040