Pressmeddelande -

Nästan 10 000 hemservice-jobb

Under 2008 kommer 184 000 hushåll att köpa hushållsnära tjänster. Därmed sysselsätter hemserviceföretagen 9 300 personer och omsätter 5 miljarder kronor. Det konstateras i Almegas vårrapport om hemservicebranschen. 184 000 hushåll uppger att de köper hushållsnära tjänster idag. De köper i snitt 7,6 timmar i månaden. Beräknat på ett snittpris på 150 kronor per timme efter skattereduktion, omsätter branschen 5 061 miljoner kronor och sysselsätter 9 300 heltidsanställda. Detta är en ökning jämfört med förra mätningen som genomfördes i december. Då uppgav 97 000 hushåll att de köpte tjänster, och att de köpte 5,6 timmar per månad. Arbetslösa får jobb Det senaste halvåret har 1 800 personer nyanställs. Av dessa kommer tre av fyra direkt från arbetslöshet. Andelen heltider har också ökat sedan den förra mätningen. För genomsnittsföretaget har antalet heltidsanställda ökat från sju till elva samtidigt som antalet deltidsanställda har minskat från tio till sju. - Skattereformen har gjort hemservicebranschen till en väg in på arbetsmarknaden för många arbetslösa. Det är dessutom glädjande att det ökande kundunderlaget gör att en majoritet av de anställda nu kan jobba heltid, säger Inger Jonasdotter, branschanasvarig för Almega Hemserviceföretagen. Fel att köpa svart och ökad polarisering Branschen är nu i ett skede av ökad etablering och mognad. Det märks bland annat genom att fler svenskar, 29 procent jämfört med tidigare 14 procent, anser sig kunna bedöma vilka företag som är seriösa och bra, och 23 procent anser det acceptabelt att köpa svart. Det är en minskning från 32 procent. Fortfarande är närmare 60 procent positiva till skattereduktionen, men det är nu 19 procent, jämfört med 12 procent, som är kritiska. Polariseringen i frågan förklaras antagligen av den ökade samhällsdebatten kring reformen. - Att en bransch växt rekordartat, att en svart marknad blivit vit, och att många tidigare arbetslösa fått jobb, glöms tyvärr ofta bort i debatten. En mer samhällsekonomiskt lönsam reform lär vara svår att hitta, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega Reducerat pris direkt ökar köpintresset Undersökningarna visar att för 53 procent av svenskarna skulle intresset att köpa tjänsterna öka om skattereduktionen gavs direkt vid köpet, det vill säga att kunden inte behövde ligga ute med pengarna innan skattemyndigheten granskat köpen. Ökad kunskap om skattereduktionen Kännedomen bland svenska folket om skattereduktionen har ökat. De som känner till möjligheten mycket väl har ökat från 4 procent till 8 procent. Kännedomen är störst i Stockholm och Göteborg samt Östergötland medan den är minst i Skåne. 184 000 hushåll uppger att de köper tjänster idag. Om frågan om köp också kombineras med avsikten att yrka skatteavdrag för detta blir det 124 000 hushåll. Uppskattningsvis har hela 50 000 hushåll löpande avtal med en entreprenör. Kraftig expansion Företagens expansion har minskat, men ligger fortfarande på en hög nivå. Det visar att företagen och branschen som helhet blir mer etablerad. Av företagen är det 3 procent som tror att de kommer att öka med mer än 100 procent det närmaste halvåret, 18 procent tror på en ökning på 50-100 procent, 21 procent tror på en ökning på 25-50 procent, och 16 procent tror på en ökning mellan 5-10 procent. Ingen tror att de kommer att minska. Många företag uppger att de upplever problem med att rekrytera kvalificerad personal. Men hela 6 procent av svenskarna mycket väl tänka sig att arbeta med hushållsnära tjänster. - Branschen har genomgått en historisk expansion på den korta tid möjligheten till skattereduktion har funnits. Och nu börjar vi också märka av företagsavtal, säger Åsa Keller, vd HomeMaid och ordförande för Almega Hemserviceföretagen. Regionala skillnader Utifrån de två mätningar som gjorts kan man konstatera att kännedom om reglerna, intresse och köp skiljer sig var i landet man bor. Intresset och kännedomen är större i storstäderna och mindre i övriga landet. Mönstret är tydligt och följer antagandet att utbudet varierar kraftigt i landet. Där konkurrensen än så länge är som störst i storstäderna där flest nyetableringar sker. De som köper tjänsterna är fortfarande i första hand barnfamiljer boende i storstäder, även om köpare återfinns i alla samhällsgrupper. Fakta Demoskop har genomfört undersökningen under slutet av mars 2008. 1000 svenskar mellan 18 och 89 år har intervjuas via telefon. Undersökningen gentemot de knappt 200 företagen har skett via e-post och skedde i början av april. Hemserviceföretagen (de företag som arbetar med hushållsnära tjänster) är organiserade i arbetsgivarorganisationen Almega. En mängd tjänster erbjuds kunderna. De vanligaste är städning, tvättning/strykning, trädgårdsarbete, underhållsarbete i hemmet, samt barnpassning/läxläsning. Möjligheten att köpa hushållsnära tjänster med skattereduktion infördes 1 juli 2007. Kunden betalar fullt pris till leverantören. Sedan ansöker kunden om skattereduktion med 50 prcoent av beloppet upp till ett belopp av 100 000 kronor per år. För mer information: http://www.almega.se/hemservice Ulf Lindberg näringspolitisk chef Almega tel. 08-762 69 51 mobil. 070-345 69 51 Inger Jonasdotter branschansvarig Almega Hemserviceföretagen tel. 08-762 69 06 mobil. 070-345 69 06 Åsa Keller vd HomeMaid AB (publ) och ordförande för Almega Hemserviceföretagen tel. 035-16 15 50 mobil. 070-673 54 50 Johan Huldt lönestatistikansvarig Almega Hemserviceföretagen tel. 08-762 68 64 mobil. 070-382 68 64 Anders Broberg presschef Almega tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59 Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040