Pressmeddelande -

Nationella utvärderingar nödvändiga i arbetet mot missförhållanden

- Det är viktigt att få till stånd en oberoende, nationell utvärdering av alla verksamheter i vården och omsorgen, säger Sara Öberg, ansvarig för äldreomsorgsbranschen på Vårdföretagarna inom Almega, med anledning av att det har uppdagats allvarliga brister på det kommunala boendet Bäckagårds äldreboende i Halmstad.

- Det är oerhört viktigt att vi får oberoende utvärderingar av alla verksamheter i vården och omsorgen, oavsett huvudman, säger Sara Öberg.
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterade nyligen en mätning av äldreomsorgen som visade att svensk äldreomsorg har tappat i förtroende, även om de privat drivna verksamheterna upplevs ha en något bättre kvalitet än de offentliga. På den hundragradiga skalan har förtroendet sedan 2007 sjunkit från indexvärdet 68 till indexvärdet 65.

- För att landets äldre ska kunna känna trygghet i sina val av äldreboende och för att vi ska slippa fler vårdskandaler i framtiden är vi övertygade om att det behövs oberoende, nationella granskningar av arbetet i alla vård- och omsorgsrelaterade verksamheter. Granskningarna ska ske på lika villkor och resultaten ska vara lätta att tolka, säger Sara Öberg.

Vårdföretagarna ser också hoppfullt på att den nya Lagen om Valfrihetssystem (LOV) som ska införas vid årsskiftet kan bidra till att stärka medborgarnas förtroende för äldrevården.

- Tilliten och förtroendet för äldrevården i Sverige måste bli bättre och införandet av Lagen om Valfrihetssystem kan vara ett viktigt bidrag i arbetet för att återupprätta förtroendet. Som det ser ut idag tycks de privata aktörerna uppnå ett högre förtroende än de offentliga, avslutar Sara Öberg.

SKI: s resultat visar att valfrihetssystem och konkurrensutsättning inom delar av välfärdssektorn är av godo för invånarna. I år ligger barnomsorgen och tandvården i topp, men också den privat drivna vården tar ett ordentligt kliv framåt.

För mer information:
http://www.vardforetagarna.se

Sara Öberg
branschansvarig för äldreomsorgen, Vårdföretagarna
tel. 08-762 68 84
mobil. 070-345 68 84

Ari Kirvesniemi
förbundsdirektör Vårdföretagarna
tel. 08-762 69 99
mobil. 070-345 69 99

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform med 1 800 medlemsföretag med sammanlagt 50 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i Almega.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040