Pressmeddelande -

Nya Försvarsmakten blir bemanningsföretag


De nya krav som ställs på svenska försvaret gör Försvarsmakten till tänkbar medlem i Bemanningsföretagen inom Almega.

- Jag välkomnar Försvarsmakten som medlemsföretag så fort de genomfört sina förändringar och blivit ett modernt tjänsteföretag med flexibilitet, dynamik och hög samhällsnytta, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega.
Det svenska försvaret ska byta utseende 2014. Då Försvarsmakten enligt förslaget inte kommer att kunna erbjuda fasta anställningar bör den antingen hyra in från bemanningsbranschen, eller helt enkelt bli en del av branschen. Om Försvarsmakten behåller en del egen personal kan de därmed själv hyra ut vid minskade behov inom den egna verksamheten

Uthyrningen kan ske inom såväl privat som offentlig sektor - en löjtnant på dagis, en soldat vid miljöförstöringskatastrof, en materialförvaltare på ICA:s lager, eller kanske en general som vd på Dramaten. Försvarsmakten kan på så sätt fungera som en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder tillsvidareanställning, därtill med garantilön för den anställde.

Från Almega kommer Försvarsmakten dessutom att få råd och stöd i den bitvis komplicerade rollen som arbetsgivare för en mängd olika yrkesgrupper.

Som bemanningsföretag kommer Försvarsmakten att kunna erbjuda sina kunder personal inom alla branscher och sektorer på den svenska arbetsmarknaden, från fotfolk till amiraler, ung som gammal. Kort sagt hela familjens jobbvaruhus. Personalflexibiliteten möjliggör för Försvarsmakten att snabbt anpassa organisationen och personalen efter nästkommande regering eller andra förändringar på den politiska arenan.

Som enda land i världen hyr svenska bemanningsföretag ut chefer. Därför kommer Försvarsmakten att känna sig väl hemma i bemanningsbranschen, allra helst med tanke på hur många chefer det finns inom försvaret.

För mer information:
www.bemanningsföretagen.se

Henrik Bäckström
förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega
tel. 08-762 69 68
mobil. 070-345 69 68

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59


Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 500 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 9 200 medlemsföretag med sammanlagt 420 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040