Pressmeddelande -

Orimlig uppskattning av skattefusk i bemanningsföretag

- Att utifrån 20 av drygt 1 000 företag dra slutsatsen att fusk i bemanningsbranschen skulle uppgå till miljardbelopp är helt orimlig, säger Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen, i en kommentar till Skatteverkets specialgranskning av bemanningsbranschen. Sedan drygt två år har Bemanningsföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega, tillsammans med de fackliga parterna LO och HTF skapat en auktorisation för bemanningsföretag. Auktorisationen förnyas årligen efter prövning av auktorisationsnämnd och styrelse i Bemanningsföretagen. - Auktorisationen är en säkerhet för både kund och medarbetare och det är vårt bidrag till att motverka oseriösa företag, säger Eva Östling Ollén. - Det är bra att Skatteverket granskar branscher för att komma åt oseriösa företag. Med svarta löner och annat fusk snedvridskonkurrensen vilket försvårar för alla de företagare som arbetar seriöst. Kunderna kan dock hjälpa till genom att enbart använda auktoriserade företag i sitt samarbete med bemanningsföretag, säger Eva Östling Ollén. För mer information: www.almega.se Eva Östling Ollén förbundsdirektör för Bemanningsföretagen tel. 08-762 69 68 mobil. 070-345 69 68 Anders Broberg presschef Almega tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59 Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Cirka 32 000 är sysselsatta inom branschen. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Bemanningsföretagen erbjuder tillsammans med LO och HTF medlemsföretagen att ansöka om auktorisation. Auktorisationen är en garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler. Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040