Pressmeddelande -

Påminnelse: Seminarium: Anställningsbarheten ska påverka resurserna till universitet och högskola

Idag onsdag samlas representanter för utbildningsväsendet, facken och arbetsgivarna för en hearing om anställningsbarhet efter avslutad utbildning och vilken inverkan den bör ha på resurstilldelningen till högskolan.

Tid: onsdag 29 oktober 2008, kl 08.30 - 13.00
Plats: Bååtska rummet, Munkbroleden 17, 8 tr. Gamla Stan
Representanter för de arrangerande organisationerna finns tillgängliga för frågor kl 12.30.

Program:
http://www.almega.se/kvalitetsindikatorer

Till våren kommer det en proposition om ett förändrat resursfördelningssystem för den högre utbildningen. I den kommer fokus i högre grad att riktas mot kvalitet i utbildningen. Det finns dock en fara i att diskussionen om kvalitet blir alltför snävt högskolecentrerad och att avnämarnas syn på kvaliteten glöms bort. Vi anser att det är en aspekt som måste vara med och seminariet är till för att diskutera hur detta kan ske.

Kvalitetsarbetet inom de högre utbildningarna är av hög prioritet då tillgången på kvalificerad kompetens blir en allt mer kritisk faktor för näringslivets konkurrensförmåga och den offentliga sektorns effektivitet.

I och med Bolognaprocessen har frågan om anställningsbarhet blivit en viktig uppgift även för högskolan. Onsdagens seminarium fokuserar på hur behoven bäst tas om hand på landets lärosäten.

Arrangörer: Sofia Larsen, riksdagsledamot centerpartiet och ordförande i Riksdagens Utbildningsutskott i samarbete med Almega (tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation), Civilekonomerna, Jusek, och Sveriges Ingenjörer.

Program:
Moderator: Enrico Deiaco, vd SISTER (Swedish Institute for studies in Education and Research)

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Inledning
Öppning av Sofia Larsén, ordförande i Riksdagens utbildningsutskott
Lägesbeskrivning och syftet med hearingen -Enrico Deiaco, vd SISTER

09.05 Vad är utbildningskvalitet för avnämarna?
Studentens perspektiv på den egna utbildningens kvalitet
Akademi eller verklighet? Samverkan högskola och näringsliv - effekter för studenten, Greta Hjortzberg, Studentkraft AB

Arbetsgivarens syn på kompetens med kvalitet
Epsilon Embedded Systems AB, Christer Hoberg, vd
Poolia AB, Åsa Edman Källströmer, Regionchef Stockholm
Sveriges Kommuner och Landsting, Gunilla Strand, avd Lärande o Arbetsmarknad

10.05 Hur kan vi mäta utbildningsresultat bättre?
Utbildningsföretagets perspektiv på kvalitetsindikatorer, Magnus Rolf VD Företagsekonomiska institutet FEI
Forskarens syn utbildningsresultat Linda Wedlin, Uppsala Universitet

10.35 Paus

10.55 Hur kan vi mäta utbildningsresultat bättre - fortsättning
Quality Assurance and Accreditation of Programs and Higher Education, Thorsten Schomann, FIBAA*, Head of Systems Accreditation
Utbildningsdepartementets utredning "Externa indikatorer" ordf. Pia Sandvik Wiklund, Rektor LTU

11.30 Hur kan dessa kvalitetsindikatorer omsättas i resurstilldelningen? - paneldebatt
Eva Westerberg ordf. Saco studentråd
Christer Hoberg, Epsilon
Åsa Edman Källströmer, Poolia
Clas-Uno Frykholm, chef utvärderingsavdelningen Högskoleverket
Gunilla Strand, Sveriges Kommuner & Landsting
Pia Sandvik Wiklund, Rektor LTU

12.25 Avslutningsord
Almega, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Ingenjörer om synen på kvalitet i utbildningen

12.30 Lunchbuffé och mingel

13.00 Avslutning

För mer information:
www.almega.se
www.civilekonomerna.se
www.jusek.se
www.sverigesingenjorer.se

Sofia Larsen
riksdagsledamot
tel. 08-786 40 29

Björn Axelsson
Almega
tel. 08-762 70 59
mobil. 070-615 70 59

Alexander Beck
Civilekonomerna
tel. 08-783 27 81
mobil. 070-642 41 76

Johan Ernestam
Jusek
tel. 08-665 29 13
mobil. 070-665 29 13

Olle Dahlberg
Sveriges Ingenjörer
tel. 08-613 81 09
mobil. 070-653 81 09

Cecilia Malmström
pressinformatör Almega
tel. 08-762 68 95
mobil. 070-345 68 95

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040