Pressmeddelande -

Reformer som skapar nya jobb

- Satsning på tjänsteföretagande ger nya jobb, sa Jonas Milton, vd Almega, då han presenterade rapporten "Sverige behöver ett reformarbete för att underlätta tjänsteföretagandet". Med hjälp av jultomten själv, för övrigt egen företagagare inom tjänstesektorn, överlämnade Jonas Milton tjänsteföretagens önskelista på reformer, reformer som underlättar skapandet av nya jobb, bland annat till Maud Olofsson, centerns partiledare. - Dessa reformer kan den nya regeringen, oavsett vilka det blir, genomföra de första 100 dagarna. Det blir då en bra julklapp till de som vill se fler företag, säger Jonas Milton. - Det krävs mer av Sveriges politiker för att stimulera företagsamheten, öka anställningarna i tjänstesektorn och öppna upp för tjänsteexporten, säger Jonas Milton. - Vi läser idag om hur den svenska tillverkningsindustrin ständigt rationaliserar bort jobb och då måste vi sätta vår tillit till den privata tjänstesektorn som tillskapare av de nya jobben, säger Jonas Milton. Tjänsteföretagens önskelista innehåller reformförslag baserade på de problem som hindrar svenska tjänsteföretag från att expandera och bromsar framväxten av nya företag. - Låt tjänstesektorns parter arbeta fram kollektivavtalslösningar som passar tjänsesektorn. Dra omedelbart tillbaka förslagen om rätt till heltid och borttagandet av säsongsanställning. - Anpassa utbildningssystemet till tjänstesektorn. - Inför ett nationellt forskningsprogram för tjänstesektorn. - Gör det enklare att starta företag i tjänstesektorn. Alla som vill starta eget företag ska kunna få en F-skattesedel. - Inför ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster. - Undvik lagreglering i frågor som kan lösas av tjänstesektorns parter. - Konkurrensutsätt arbetsförmedlingen. - Omarbeta lagstiftningen för offentlig upphandling för att öppna upp för fler entreprenörer. - Arbeta för valfrihet inom skol-, vård- och äldreomsorg. - Säg ja till ett fungerande tjänstedirektiv. - Arbeta för en ökad tjänsteexport av svenska välfärdstjänster. - Tjänstesektorn fortsätter att växa men utvecklingspotentialen måste utnyttjas bättre. En förutsättning för detta är att politiker förstår utvecklingsmöjligheterna och vilken roll tjänstesektorn spelar för Sveriges ekonomi idag, säger Jonas Milton. Den breda allmänhetens kunskap måste öka. Exempelvis läser barnen i skolorna fortfarande mer om jordbrukets och industrins historia och roll, än om tjänstesektorns utbredning. - För att visa vilken betydelse tjänstesektorn har för den svenska ekonomin och skapa bästa möjliga förutsättningar, bör såväl näringsdepartementet som myndigheterna tydligt inrikta sitt arbete på att stödja tjänstesektorns framväxt, säger Jonas Milton. Svenska folkets önskelista Temo har på uppdrag av Almega gjort en undersökning över svenska folkets förslag till nya jobb. Tyvärr har bara lite drygt hälften av svenskarna överhuvudtaget någon idé om hur nya jobb ska komma till. Av undersökningens svar går det att utläsa en rädsla för globaliseringen. Istället för att lyfta fram möjligheterna så lyfts mer protektionistiska förslag fram. Fler jobb i offentlig sektor, behålla företagen i Sverige och tidigare pensioneringar är snarare förslag på hur man ska behålla de arbeten som finns idag, än svar på hur vi ska få fram nya jobb. Även om många pekar ut bättre näringsklimat för företagen och lärlingssystem som viktiga åtgärder, pekar helheten på en brist på framtidstro och självtillit för Sverige som företagarland. - Det är en alarmerande signal som Sveriges politiker måste ta på allvar. Företagsamma idérika medborgare med framtidstro är vår största tillgång i det nya tjänstesamhället, säger Jonas Milton. Frågan som ställdes var: "Det finns idag en debatt om arbetslöshet och behovet av nya jobb. Har du själv något förslag till hur det kan bli fler nya jobb i Sverige?" Av de 1 003 som tillfrågades 8-11 maj 2006, hade 61 procent ett förslag. De vanligaste huvudteman på svaren var: - Företagens villkor - Minskad arbetstid - Mentorsprogram - Pensionering av äldre - Mer satsning inom offentlig sektor - Behålla företag i Sverige Maus Olofsson fick ta emot reformsförslagen för Alliansens räkning. Ingen minister hade möjlighet att ta möta upp vid detta tillfälle. Näringsminister Thomas Östros får förslagen skickad till sig. För mer information: http://www.almega.se/press Jonas Milton vd Almega tel. 08-762 69 74 mobil. 070-345 69 74 Ulf Lindberg näringspolitisk chef Almega tel. 08-762 69 51 mobil. 070-345 69 51 Anders Broberg presschef Almega tel. 08-762 68 59 mobil. 070-345 68 59 Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Läs mer i bifogad fil.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040