Pressmeddelande -

Sossarna slår regeringen i forskningsfrågor

- Socialdemokraterna visar på en helt annan insikt om tjänstesamhällets behov av forskning än vad regeringen gör, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef för Almega.

I socialdemokraternas forskningspolitiska motion föreslås flera viktiga satsningar för tjänstesektorn. Viktigast är förslaget om att skapa en nationell struktur för tjänsteforskning som kan samla och sprida kompetens inom tjänsteforskning. Socialdemokraterna avsätter också 160 miljoner kronor.

 

En annan positiv idé är förslaget om att utveckla ett framtidsprogram tillsammans med företagen, akademi och fackliga organisationer inom tjänstesektorn.

 

Strategi saknas
Hittills har Sverige saknat strategiska satsningar som utgår från tjänsteverksamheters forskningsbehov, och det saknas en nationell tjänstestrategi. Andra länder har vaknat och sett att tjänster (oavsett var de produceras) är viktiga för tillväxten och infört strategiska nationella satsningar för detta; Irland, Tyskland, Finland, Danmark är några goda exempel.

 

- De tydliga politiska signaler som sänds ut i dessa länder om tjänsteverksamheters vikt för tillväxten är oerhört viktiga. I Sverige får vi fortsatt vänta på en regeringen som tar det mentala klivet in i tjänstesamhället, även när det gäller forskningsfrågorna, säger Ulf Lindberg.

 

- Vi hoppas nu att alliansens riksdagsledamöter, med socialdemokraternas hjälp, kan ta sitt förnuft tillfånga och styra forskningspolitiken in på rätt spår då nu riksdagen behandlar och beslutar om forskningspropositionen, säger Ulf Lindberg.

 

Tjänsteforskning
Den forskning tjänsteverksamheter efterfrågar är forskning om bland annat kundrelationer och kundinvolvering i affärsprocesserna, tjänstekvalitet, samt arbetsmetoder. Detta stämmer också väl med de områden där tjänsteföretagen måste vara konkurrenskraftiga.

 

- Om Sverige ska komma stärkt ur rådande konjunktursvacka och inte bli ifrånsprungen av andra länder, måste forskningsatsningar även inriktas på de behov tjänsteverksamheter har. Allra helst med tanke på att tjänstesektorn idag sysselsätter 80 procent av arbetskraften och ständigt växer. Tjänsteforskningen är också av avgörande betydelse för de tillverkande företagen som verkar i internationell konkurrens. Just för att tjänsteforskningen är större än tjänstesektorn är det särskilt allvarligt att regeringens proposition inte matchar den socialdemokratiska oppositionen, säger Ulf Lindberg.

 

För mer information:
www.almega.se
www.almega.blogg.se

 

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

 

Eva-Karin Anderman
forskningsansvarig Almega
tel. 08-762 68 91
mobil. 070-345 68 91

 

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

 

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

 

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040