Pressmeddelande -

Städupphandling måste handla om kvalitet istället för pris

Ansvaret för de smutsiga sjukhussalarna vilar på de som upphandlar städtjänster. Problemet är inte att städning läggs på privata aktörer, utan att fokus i upphandlingar läggs på prispress istället för kvalitet.

Det är alltid olyckligt när det uppstår klagomål kring städning vare sig det handlar om privat eller offentlig verksamhet. I den uppkomna debatten kring städningen på Danderyds sjukhus säger patienten och läkaren Björn Bragée att städningen sköttes bättre förr då den gjordes i egen regi.

När professionell personal från seriösa privata företag utför tjänster som till exempel städning blir det möjligt för sjukhusledningen att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Almega Serviceentreprenörerna organiserar städ- och serviceföretag, och ser med glädje att de här frågorna kommer upp på bordet.

Det finns ett tydligt samband mellan pris och kvalitet på en tjänst. Offentliga upphandlingar som görs idag har så gott som alltid fokus på priset medan kravet på kvalitet hamnar i skymundan. Detta gynnar varken företag eller beställare.

- Upphandlingen fastställer kraven, och våra medlemmar är intresserade av bra avtalsrelationer, säger Inger Jonasdotter på Almega Serviceentreprenörerna, men det är inte alltid lätt att nå upphandlarna för en dialog som försäkrar kvalitetskontrollen. En kontinuerlig uppföljning och dialog med leverantören från beställarens sida är helt nödvändig.


För mer information:

almega.seInger Jonasdotter

förhandlare/rådgivare

te. 08-762 69 06

mobil. 070-345 69 06Johan Huldt

branschexpert

tel. 08-762 68 64

mobil. 070-382 68 64Anders Broberg

presschef

tel. 08-762 68 59

mobil. 070-345 68 59Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040