Pressmeddelande -

Starkt stöd för RIT-avdrag – en brygga mellan generationerna

Ny undersökning visar att 72 procent av de tillfrågade är positivt inställda till att man inför ett RIT-avdrag. 55 procent av de tillfrågade tror att det skulle skapas fler jobb för unga om RIT-avdrag skulle införas.

- Ett RIT-avdrag skulle inte bara kunna skapa fler jobb för unga, det skulle också kunna bli en brygga mellan generationerna i IT-samhället, kommenterar Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Undersökningen är gjord i mars 2011 av Silentium på uppdrag av arbetsgivarorganisationen Almega, och 1010 svenskar i varierande åldrar över hela Sverige har tillfrågats. De svarande har fått ta ställning till en rad frågor som rör ett så kallat RIT-avdrag, som skulle innebära ett skatteavdrag för it-tjänster i hemmet. Till exempel hjälp med att installera bredband eller nya funktioner i mobiltelefonen.

72 procent anger att man är positiva till ett RIT-avdrag, vilket är en ökning från en tidigare undersökning 2010, då 68 procent var positiva.

Stödet är störst i den yngsta gruppen, 15-22 år, där 82 procent är ganska eller mycket positiva till ett RIT-avdrag.

55 procent av de tillfrågade tror att det skulle skapas fler jobb för unga om RIT-avdrag skulle införas. De äldre tror i något högre utsträckning än de yngre att det skulle skapar fler jobb för unga om RIT-avdraget skulle införas.

Undersökningen visar också att det vanligaste sättet att lösa IT-relaterade problem i hemmet är att pröva själv till man förstår hur det fungerar. Men att äldre personer i högre utsträckning ber om hjälp av en familjemedlem och att de i högre utsträckning ringer IT-supporten.

För mer information:

www.almega.se

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tele. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Cecilia Malmström
pressinformatör
tel. 08-762 68 95
mobil. 070-345 68 95

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • almega
  • ulf lindberg
  • rit-avdrag
  • undersökning
  • ungdomsarbetslöshet

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040