Pressmeddelande -

Strategi för tjänstesektorn saknas

- Jag saknar en sammanhållen strategi för den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Det säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef för Almega, i en kommentar till oppositionens budgetförslag.

- Sverige är idag en tjänste- och kunskapsekonomi. I dag står den privata tjänstesektorn för lite över hälften av alla jobb, 52 procent 2009. Andelen kunskapsintensiva jobb inom privata tjänster ligger på en andel av 35 procent. Det innebär att över en miljon svenskar jobbar i den kunskapsintensiva delen av den privata tjänstesektorn.

- Det är också här som de nya jobben kommer. Den privata tjänstesektorn står för 90 procent av ökningen av antalet sysselsatta under åren 2005-2008.

- Oppositionens budgetförslag andas en positiv grundsyn på småföretagande, vilket är välkommet. Sänkningen av arbetsgivaravgifter för små företag gynnar de små tjänsteföretagen eftersom tjänsteföretag är en personalintensiv verksamhet. Det är möjligt att förslaget skapar en del nya jobb i mindre tjänsteföretag.

- Men att avskaffa RUT-avdraget innebär enligt våra undersökningar att ungefär halva den branschen kommer att utraderas. Jobb försvinner inom en sektor som gjort svarta jobb till vita och där människor, ofta kvinnor, med svag anknytning till arbetsmarknaden fått riktiga arbeten.

- Oppositionen vill öka antalet högskoleplatser, vilket är bra. Men tyngdpunkten ligger tyvärr inte på de riktigt kvalificerade utbildningarna, som behövs om försörjningen av arbetskraft till den expanderande kunskapsintensiva tjänstesektorn ska fungera.

- Man vill också ha en kraftig marginalskattehöjning i inkomstlägen där den mycket högutbildade arbetskraften ligger, som har genomgått mycket långa utbildningar på hög akademisk nivå. Det skulle göra det mindre lönsamt att utbilda sig än vad det är redan i dag. Sverige har de högsta marginalskatterna i världen, avslutar Ulf Lindberg.

 

För ytterligare information:

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef
Almega
070-345 69 51

David Nyström
vik presschef
Almega
070-345 69 37

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • almega
  • tjänstesektorn
  • tjänstesektorns utveckling
  • ulf lindberg
  • oppositionen
  • budgetförslag
  • rut
  • småföretag
  • marginalskatt

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040