Pressmeddelande -

Uppåt men lätt inbromsning för bemanningsföretagen

Bemanningsbranschen fortsätter att öka för sextonde kvartalet i rad, denna gång med 12 procent. En lätt inbromsning kan dock skönjas, då omsättningsökningarna för de tidigare kvartalen varit i storleksordningen cirka 20 procent. Det konstateras i bemanningsindikatorn som visar tredje kvartalets utveckling för bemanningsföretagen.

Omsättningen tredje kvartalet ökade till 4,3 miljarder kronor, att jämföra med 3,8 miljarder kronor för kvartal tre 2007. I omsättningsökningen under 2008 ingår företaget Lernia som inte ingick 2007. Sedan år 2000 har branschens omsättningen ökat med 146 procent.
I rådande konjunkturläge kan tre förhållanden framhållas:
- Precis som alla andra branscher följer bemanningsbranschen konjunkturen. När konjunkturen går ner minskar kundernas behov av inhyrning, konstaterar Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

- Dock väljer allt fler företag, branscher och offentlig sektor att använda bemanningsföretag som strategisk partner för personalbehoven. Vi tror därför inte att bemanningsbranschen kommer att ligga först i konjunkturnedgången denna gång, säger Henrik Bäckström.

- För anställda innebär bemanningsföretagen större trygghet. Bemanningsföretagen erbjuder större möjligheter till nya arbetsuppgifter för den bemanningsanställde när kundföretag, branscher eller sektorer minskar sina verksamheter. Denna möjlighet finns ytterst sällan i dagens slimmade företag som utkontrakterat funktioner och enheter som ligger utanför kärnverksamheten. Om den anställde även kan tänka sig geografisk rörlighet, utgör branschens 782 kontor över hela landet en möjlighet som även kan nyttjas av medföljande familjemedlemmar, såväl äldre som unga.

Lager/industri dominerande yrkesområde
De tre stora dominerande yrkesområdena är Lager/industri, Kontor/administration, samt Ekonomi/finans. De ökade tredje kvartalet 19, 18 respektive 1 procent, och står för 38, 17 respektive 14 procent av omsättningen.

Yrkesområdet Försäljningen och marknadsföring ökade 36 procent tredje kvartalet, och står därmed för 2 procent av omsättningen. Hälso- och sjukvård ökade 20 procent tredje kvartalet och utgör 4 procent av omsättningen. Som enda yrkesområde minskade Tele/callcenter tredje kvartalet 14 procent, och står därmed för 3 procent av omsättningen.

Bygg ökar mest
Yrkesområdet Bygg ökade med 55 procent tredje kvartalet och står därmed för 1 procent av omsättningen. Yrkesområdet Övrigt ökade med 5 procent tredje kvartalet och står därmed för 7 procent av omsättningen. I detta område ingår bland annat bevakning, restaurangpersonal, brevbärare, jurister och lärare.

Uthyrning störst och svagt behov av omställning
Uthyrning ökade tredje kvartalet med 14 procent jämfört med samma kvartal 2007 och står för 93 procent av omsättningen. Rekrytering ökade med 3 procent tredje kvartalet och står för 5 procent av omsättningen. Entreprenad minskade med 26 procent andra kvartalet och står för 2 procent av omsättningen. Omställning minskade med 6 procent tredje kvartalet och står för 1 procent av omsättningen. Omställningstjänsten (hjälp vid personalneddragningar/omstruktureringar) brukar öka i omfattning vid konjunkturnedgångar men har nu minskat, vilket visar på att några större omställningar ännu inte har iscensatts på arbetsmarknaden under det tredje kvartalet.

Inte längre först i konjunkturnedgång
Många påstår att bemanningsbranschen minskar först i konjunkturnedgång. Så har det varit historiskt sett men vi vet inte om det är sant även 2008. Även om media skriver om neddragningar måste man komma ihåg att få/ingen ännu har fått lämna sitt arbete, något som hittills svaga utvecklingen inom tjänsteområdet Omställning också visar. Enligt Arbetsförmedlingens statistik varslades 19 521 personer under oktober 2008.

Kontor över hela landet
Bemanningsföretagen har nu 782 kontor över hela Sverige. Under första halvåret ökade omsättningen i Stockholm med 5 procent och står för 35 procent av omsättningen. Ökningen i Norra Sverige respektive Mellan Sverige var 25 respektive 20 procent. Dessa regioner står för 10 respektive 17 procent av omsättningen. Ökningen i Västra Sverige respektive Södra Sverige var 9 respektive 19 procent. Dessa regioner står för 23 respektive 15 procent av omsättningen.

Fakta
Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) under Jessica Lindbloms ledning. Urvalet för statistiken för år 2008 utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans utgör dessa företag cirka 75 procent av branschens totala omsättning. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik huvuddelen av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen.

De 250 största företagen hade under 2007 sammanlagt 59 400 årsanställda. Totalt har bransch- och arbetsgivarorganisationen cirka 500 medlemsföretag.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För mer information:
www.almega.se

Henrik Bäckström
förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega
tel. 08-762 69 68
mobil. 070-345 69 68

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 500 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Ämnen

  • Arbetsliv

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik

Kontakter

Almegas pressjour

Presskontakt 08-7627040